TOPlist

Články

Opúšťajú nás … z najstarších funkcionárov v klube …

Dňa  30.6.2015 sa rozlúčime s našim

dlhoročným funkcionárom a pokladníkom klubu

 pánom  JAROSLAVOM HOLZEROM , ktorý po

ťažkej chorobe navždy opustil  naše rady

funkcionárov a priaznivcov futbalu v našom

meste Nová Baňa .  

Česť jeho nehynúcej pamiatke !

Dňa 14.augusta 2015 nás opustil náš dlhoročný hráč,funkcionár a podpredseda MFK Nová Baňa 

                      P a v o l     Č e l l á r 

                                                  Česť jeho pamiatke !

VV MFK Nová Baňa 

 

Blahoželanie ku 60 – tinám …………………

=======================================================

Blahoželáme ku životnému jubileu   nášmu dlhoročnému členovi klubu,

    futbalistovi – funkcionárovi – sponzorovi 

      Jozefovi    B a r n i a k o v i

so želaním veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 

do ďalšieho života medzi nami – priaznivcami -   športu a futbalu zvlášť !

=======================================================

Blahoželanie k 50-tinám …

       V nedeľu 26.októbra 2014 na futbalovom štadione v Novej Bani zablahoželali naši hráči mužstva dospelých okrem iného aj svojim víťazstvom nad súperom z Liptovského Hrádku svojmu trénerovi STANISLAVOVI BALÁŽOVI ku jeho jubileu – 50.tim narodeninám , ktoré spolu s ním po zápase aj všetci oslávili .

            Preto aj touto cestou si dovoľujeme v mene výkonného výboru MFK Nová Baňa , všetkých členov futbalového klubu ako aj jeho priaznivcov zablahoželať a popriať nášmu trénerovi mužstva dospelých do ďalšieho obdobia veľa zdravia , šťastia , ako aj ďalších športových úspechov v jeho práci pre náš futbalový klub MFK Nová Baňa .

               MFK NB PK október 2014

 

Futbal dneška.

             Elektronický futbalový život vo futbale a Nová Baňa .

       Máloktorí ľudia vedia resp. poznajú život vo futbalovom klube a slovenskom futbale  po stránke elektronického riadenia jeho činností, ktorý je zabezpečovaný už druhý rok centrálnym –„Infomačným systémom slovenského futbalu“ – ďalej zvaným len „ISSF“ .

Okrem klubovej právomoci vstupu , má  k a ž d ý možnosť ho použiť na www.futbal.net.sk a vlastný život MFK Nová Baňa predstavuje klubová webstránka :  www.mfknovabana.sk

       Mnohí však poznajú alebo aj zažívali pôvodné postupy vo futbale, ktoré bolo nutné osobne, prácne a časovo veľmi náročne zabezpečovať funkcionármi klubu, včítane osobného cestovania za vybavovaním náležitostí na futbalových zväzoch a partnerských kluboch. Uvádzam názorný príklad, kde funkcionár musel osobne s hráčom vystaviť predpísané tlačivo / prihláška k registrácii, hráča, prestupový lístok, zápisy zo stretnutí na písacích strojoch s kopírovacími papiermi atď. / , ktoré sa museli posielať doporučenou poštovou zásielkou alebo chodiť ich osobne vybavovať na potrebné miesta / futbalový zväz, kluby/. Potom nasledovali čakacie doby 15 dňové na sumarizáciu a rozhodovanie riadiaceho orgánu. Až následne po dlhom „očakávaní“ došlej pošty – bola agenda potrebná pre činnosť futbalu v klube zabezpečená . Nehovoriac o zápasoch súťaží, kde sa zápasy vypisovali na písacom stroji s „kopírákmi“, hráč po hráčovi, jeho číslo po čísle, za účasti minimálne troch funkcionárov, pretože domáci klub má povinnosť zabezpečovať vypisovanie tlačiva zápisov o stretnutí, podľa požiadavky hlavného rozhodcu a delegáta zápasu spolu s jednotlivými vedúcimi mužstiev – aktérmi zápasu.

       Tieto časy , ktoré sa datujú od vzniku futbalových klubov a futbalu sú však už dávno preč. Nastúpila nová moderná technika a elektronický systém  ISSF – centrálneho riadenia futbalu v Slovenskej republike , ktorým je komplexne zastrešený evidenčne-pracovne-matrične ISSF systémom futbalu , realizujúcim elektronicky potrebné úkony pre potreby vykonania činnosti v klube na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti .

       Z pohľadu vytvorenia, zavedenia a realizácie tohto ISSF systému riadenia celej činnosti futbalu sa patrí oceniť jeho realizátorov, kde Nová Baňa môže byť hrdá, pretože aj keď pracovné centrum je ako vždy v Bratislave na Slovenskom futbalovom zväze – jeho fyzický riadiaci a výkonný orgán–samozrejme v osobnom živote- býva len niekoľko metrov nad futbalovým štadiónom v Novej Bani , na ktorom  v rámci klubu MFK Nová Baňa zase sídlia jeho výkonná súčasť na tejto úrovni – kluboví manažéri ISSF MFK Nová Baňa .

 

      Futbalový život  v klube je týmto jasný, rýchly a operatívny – pretože doba elektroniky a internetu dovoľuje v klube úkony , ktoré kedysi trvali hodiny, dni cestovania a týždne čakania skrátiť vo všetkých oblastiach administratívnych činností    

                       d o s l o v n e        n a        m i n ú t y       a         s e k u n d y  .

      Ako názorný – laický príklad uvediem : „ Funkcionár si dohodne s materským klubom hráča , o ktorého má záujem napr. hosťovanie / telefonicky,mobilom a pod./ „ – kde účastníci konania – hráč, manažéri ISSF obidvoch klubov a matrikár riadiaceho zväzu si po telefonickej dohode sadnú ku počítaču-notebooku,tabletu, k d e k o ľ v e k sa nachádzajú a podľa poradia úkonov behom pár minút „odkliknú“ a zrealizujú transfer hráča z klubu do klubu .

      Nehovoriac o zápisoch zo stretnutia – kde v rámci ISSF je otázkou niekoľko minút alebo sekúnd vytvoriť zápis z MFZ , podľa vopred nastavenej elektronickej nominácie hráčov na MFZ .

      Takto náš futbal žije a realizuje svoju činnosť na úrovni 21.storočia – nového tisícročia.

 

   Peter Korbeľ               https://www.facebook.com/Futbalnet 

ROK 2012 – rokom storočnice futbalu Novej Bane.

       V mesiaci jún 2012 sme dôstojne oslávili storočnicu vzniku futbalu v našom meste Nová Baňa . 

       Jej prípravu , zabezpečenie a dôstojný priebeh osláv bolo možné zrealizovať na vysokej úrovni , za čo patrí vďaka všetkým , čo na nej pracovali, finančne zabezpečili a práce a činnosť zrealizovali  :

- finančné zabezpečenie potrieb rekonštrukcie a opráv štadiona

   do jeho novej podoby / vonkajšej i vnútornej /

- realizáciu prác na rekonštrukcii a opravách štadiona

  do jeho novej podoby / vonkajšej i vnútornej /

- prípravu programu, jeho realizáciu a finančné zabezpečenie

  na dôstojnej úrovni takéhoto výročia

- organizáciu a vlastnú realizáciu priebehu osláv na štadione

   tak kultúrnu, zábavnú ako aj športovú časť

*********************************************************************      

        Toto všetko bolo možné zrealizovať iba na základe širokej

spolupráce a aktivitách :

       Mesta Nová Baňa ,  Technických služieb mesta Nová Baňa ,

                         širokej účasti podnikateľov nášho mesta ,

     aktivite samotného vedenia a členov futbalového klubu ,

ktorí v takejto spolupráci dokázali   vytvoriť dôstojné podmienky ,

 na kvalitnej úrovni – pre športovanie v areáli štadiona Nová Baňa ,

ako aj vlastného priebehu  osláv storočnice futbalu .

 *********************************************************************      

              V mene športu a futbalu v našom meste vyslovujeme

všetkým touto cestou  

v ď a k u    a    ú c t u  

               za  vykonanú prácu

                                                           ako aj  vynaložené prostriedky,

       slúžiace pre  rozvoj športu detí, mládeže i dospelých mesta .

 *********************************************************************      

 

                                          

 *********************************************************************      

                        F  U  T  B  A  L  O  V  É   –  P  E  R  L  I  Č  K  Y .

  S  E  D  E  M     p e r l i č i e k     z     histórie   futbalu  v   Novej Bani –

 – obdobia rokov 1990-2000 – IZOMATŠPORT a.s. Nová Baňa .

————————————————————————————– 

1/Viete, že :

- náš futbalový klub sa stal v novodobej histórii, v roku 1990 , prvým klubom  v Československu , ktorý bol vytvorený formou obchodnej – akciovej spoločnosti ?

 2/Viete, že :

- náš klub v rámci a.s. IZOMATŠPORT bol v tom istom období akcionárom a spoluvlastníkom druholigového futbalového klubu Slovan Levice ?

 3/Viete, že :

-náš klub v období rokov 1990-2000 bol prevádzkovateľom areálov štadiónov v Novej Bani   a Brehoch , športovej činnosti oboch futbalových klubov a ich kompletného finančného  zabezpečenia ?

 4/Viete, že :

- „meno KORBEĽ“ nepredstavovalo v tomto období vo futbale len futbal v Novej Bani ,   ale aj futbalovom klube DUKLA Banská Bystrica a SLÁVIA Praha / český rodák a majiteľ klubu , americký podnikateľ Boris Korbel / ?

 5/Viete,že :

- v tomto období s radosťou účinkovali v našom klube nielen profesionálni hráči  levického klubu, ako boli Flašík, Škorupa, Toman, Čerba, Mäsiar, Gajdoš / , ale aj vynikajúci hrajúci tréneri – Marek Konečný zo Zlatých Moraviec, Milan Raček z druholigových Vrábľov a česko-slovenský reprezentant a vynikajúci útočník Dukly Banská Bystrica – Milan N e m e c?

 6/Viete, že :

- IZOMATŠPORT a.s. prebraním do starostlivosti a prevádzky športového areálu Nová Baňa usporil Mestu Nová Baňa ročné výdaje 17000 EUR, čo za 10 rokov  existencie  akciovej spoločnosti predstavovalo 170.000 EUR ?

 7/Viete, že :

- IZOMATŠPORT a.s. prevzatím financovania športu v Meste Nová Baňa , futbal –   hokej – stolný tenis – maratónci – TJ Slovan-dotácie – školy – spoločenské organizácie –vytvoril a investoval do podpory činnosti a rozvoja športu v našom meste mesačne sumu 10-12000 EUR, ročne 100-120000 EUR a za 10 rokov jeho existencie finančné  prostriedky na šport v Novej Bani v sume 1,0-1,2 mil. EUR ?

 

Autor: Peter Korbeľ

*********************************************************************      

 

 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o tejto stránke?

View Results

Loading ... Loading ...

radio

nasfutbal.sk

antirasizm