Futbal dneška.

             Elektronický futbalový život vo futbale a Nová Baňa .

       Máloktorí ľudia vedia resp. poznajú život vo futbalovom klube a slovenskom futbale  po stránke elektronického riadenia jeho činností, ktorý je zabezpečovaný už druhý rok centrálnym –„Infomačným systémom slovenského futbalu“ – ďalej zvaným len „ISSF“ .

Okrem klubovej právomoci vstupu , má  k a ž d ý možnosť ho použiť na www.futbal.net.sk a vlastný život MFK Nová Baňa predstavuje klubová webstránka :  www.mfknovabana.sk

       Mnohí však poznajú alebo aj zažívali pôvodné postupy vo futbale, ktoré bolo nutné osobne, prácne a časovo veľmi náročne zabezpečovať funkcionármi klubu, včítane osobného cestovania za vybavovaním náležitostí na futbalových zväzoch a partnerských kluboch. Uvádzam názorný príklad, kde funkcionár musel osobne s hráčom vystaviť predpísané tlačivo / prihláška k registrácii, hráča, prestupový lístok, zápisy zo stretnutí na písacích strojoch s kopírovacími papiermi atď. / , ktoré sa museli posielať doporučenou poštovou zásielkou alebo chodiť ich osobne vybavovať na potrebné miesta / futbalový zväz, kluby/. Potom nasledovali čakacie doby 15 dňové na sumarizáciu a rozhodovanie riadiaceho orgánu. Až následne po dlhom „očakávaní“ došlej pošty – bola agenda potrebná pre činnosť futbalu v klube zabezpečená . Nehovoriac o zápasoch súťaží, kde sa zápasy vypisovali na písacom stroji s „kopírákmi“, hráč po hráčovi, jeho číslo po čísle, za účasti minimálne troch funkcionárov, pretože domáci klub má povinnosť zabezpečovať vypisovanie tlačiva zápisov o stretnutí, podľa požiadavky hlavného rozhodcu a delegáta zápasu spolu s jednotlivými vedúcimi mužstiev – aktérmi zápasu.

       Tieto časy , ktoré sa datujú od vzniku futbalových klubov a futbalu sú však už dávno preč. Nastúpila nová moderná technika a elektronický systém  ISSF – centrálneho riadenia futbalu v Slovenskej republike , ktorým je komplexne zastrešený evidenčne-pracovne-matrične ISSF systémom futbalu , realizujúcim elektronicky potrebné úkony pre potreby vykonania činnosti v klube na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti .

       Z pohľadu vytvorenia, zavedenia a realizácie tohto ISSF systému riadenia celej činnosti futbalu sa patrí oceniť jeho realizátorov, kde Nová Baňa môže byť hrdá, pretože aj keď pracovné centrum je ako vždy v Bratislave na Slovenskom futbalovom zväze – jeho fyzický riadiaci a výkonný orgán–samozrejme v osobnom živote- býva len niekoľko metrov nad futbalovým štadiónom v Novej Bani , na ktorom  v rámci klubu MFK Nová Baňa zase sídlia jeho výkonná súčasť na tejto úrovni – kluboví manažéri ISSF MFK Nová Baňa .

 

      Futbalový život  v klube je týmto jasný, rýchly a operatívny – pretože doba elektroniky a internetu dovoľuje v klube úkony , ktoré kedysi trvali hodiny, dni cestovania a týždne čakania skrátiť vo všetkých oblastiach administratívnych činností    

                       d o s l o v n e        n a        m i n ú t y       a         s e k u n d y  .

      Ako názorný – laický príklad uvediem : „ Funkcionár si dohodne s materským klubom hráča , o ktorého má záujem napr. hosťovanie / telefonicky,mobilom a pod./ „ – kde účastníci konania – hráč, manažéri ISSF obidvoch klubov a matrikár riadiaceho zväzu si po telefonickej dohode sadnú ku počítaču-notebooku,tabletu, k d e k o ľ v e k sa nachádzajú a podľa poradia úkonov behom pár minút „odkliknú“ a zrealizujú transfer hráča z klubu do klubu .

      Nehovoriac o zápisoch zo stretnutia – kde v rámci ISSF je otázkou niekoľko minút alebo sekúnd vytvoriť zápis z MFZ , podľa vopred nastavenej elektronickej nominácie hráčov na MFZ .

      Takto náš futbal žije a realizuje svoju činnosť na úrovni 21.storočia – nového tisícročia.

 

   Peter Korbeľ               https://www.facebook.com/Futbalnet