Blahoželanie ku 60 – tinám …………………

=======================================================

Blahoželáme ku životnému jubileu   nášmu dlhoročnému členovi klubu,

    futbalistovi – funkcionárovi – sponzorovi 

      Jozefovi    B a r n i a k o v i

so želaním veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 

do ďalšieho života medzi nami – priaznivcami -   športu a futbalu zvlášť !

=======================================================