28.5.2021 oficiálne ukončené súťaže mládeže

VV SsFZ BB  …  28.5.2021 rozhodol , že súťaže mládeží sú

oficiálne zastavené a d o p o r u č u j ú   sa  odohrať :

- turnaje mládeže alebo prípravné zápasy  .  

 

súťaže mládeží

..

29.5.2021 14.kolo TIPOS 3.liga – dohrávka dospelí

Komentár k zápasu zo strany trénera :
 ………  nebol doručený………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

  MŠK RIMAVSKÁ SOBOTA

     TIPOS III. liga Stred
- 14. kolo 29.5.2021 dohrávka
                 4 – 0
             (3:0, 1:0)

MFK Nová Baňa – ŽARNOVICA

 

VV SsFZ BB  …  28.5.2021

                 R E Š T A R T –

       AJ KEĎ V  NÁROČNÝCH

PODMIENKACH

           VV SsFZ (27. 5. 2021) s definitívnou

platnosťou rozhodol:

  • súťaže dospelých pokračujú, vrátane postupov

    a zostupov  podľa SP ,

  • súťaže mládeže z a s t a v u j e m e,

  doporučujeme FK organizovať turnaje mládeže,      resp.  prípravné zápasy.

   Dohrať jesennú časť v III., IV. a V. lige nebude jednoduché, najmä vzhľadom na zdravotnícke opatrenia. Preto vyzývame FK k zodpovednosti a najmä férovosti v závere súťaží.

Dohrávky a koniec súťaží JAR 2020/2021 a príprava nového ročníka 2021/2022 …

Spravodajca č. 45/2020-21 21. 5. 2021 SsFZ v B.Bystrici
REŠTART
Zdá sa, že vývoj epidemiologickej situácie v SR, v našom regióne a postupne uvoľňovanie opatrení, nám umožnia
dohrať jesennú časť súťaží ročníka 2020/2021, aj keď v náročných zdravotníkmi stanovených podmienkach. Tak
ako ostatné RFZ, v zmysle rozhodnutia VV SFZ a ako sme to uverejňovali od začiatku marca. Po zvážení všetkých
okolností sme reštart prerušených súťaží stanovili na víkend 29. – 30.5.2021. Tak ako sme avizovali, čas do
reštartu súťaží sme vyhradili na prípravu – tréningový proces – družstiev v jednotlivých okresoch podľa Covid
automatu pre šport a aktualizovaných usmernení SFZ, ale aj na organizačnú prípravu stretnutí, prípadne účasť
divákov. Naďalej odporúčame sledovať – a najmä dodržiavať – prijaté opatrenia tak, aby sme sa mohli opäť
nerušene stretávať na futbalových ihriskách a pokračovať v súťažiach.
Na základe získaných informácií súťaže mládeže SsFZ s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú pokračovať
o čom právoplatne rozhodne až VV SsFZ, na svojom zasadnutí 27.5.2021.
Konkrétne informácie k pokračovaniu súťaží sú uvedené v správach komisií ŠTK a KM.
Naďalej odporúčame sledovať stránku SFZ ( www.futbalsfz.sk ), kde nájdete najaktuálnejšie informácie o možných
aktivitách a pripravovaných opatreniach.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333) 

ŠTK SsFZ aj touto cestou vyzýva všetky FK, aby v tejto dobe nezneužívali pandémiu Corona vírusu k
neodohraniu plánovaných stretnutí a žiada o seriózny a ľudský prístup funkcionárov klubov pri dohodách
náhradných termínov MFS tak, aby sa stretnutia jesennej časti odohrali do stanoveného termínu 27.6.2021. Z
tohto dôvodu ŠTK povoľuje odohratie MFS aj na náhradných, schválených hracích plochách.
V prípade neodôvodneného neodohrania niektorého stretnutia jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021
najneskôr do 27.06.2021, budú FK uložené herné dôsledky v zmysle SP čl. 81/1a, 82/1b.
ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať MFS:
· 29.05.2021 /sobota/ o 17,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – Žarnovica
· 29.05.2021 /sobota/ o 17,30 hod. 5.kolo IV. liga S D. Kubín – Rosina
· 30.05.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga
· 30.05.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 14.kolo TIPOS III. liga Rakytovce – Čadca /UT Dukla BB/
· 05.06.2021 /sobota/ o 17,30 hod. 9.kolo IV. liga S Stráňavy – Z. Poruba
· 05.06.2021 /sobota/ o 17,30 hod. 9.kolo TIPOS III liga Námestovo – Rakytovce
· 05.06.2021 /sobota/ o 17,30 hod. 9.kolo IV. liga S KNM – Tvrdošín
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo TIPOS III. liga R. Sobota – Fiľakovo
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga Kováčová – O. Veselé
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 6.kolo IV. liga S Žabokreky – D. Kubín
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 6.kolo IV. liga S Rajec – Staškov
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 5.kolo IV. liga J Detva – Hriňová
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 9.kolo V. liga B T. Štiavnička – Vavrečka
· 06.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 8.kolo V. liga C Priechod – L. Vieska
· 09.06.2021 /streda/ o 17,30 hod. 8.kolo TIPOS III. liga Bánová – Námestovo
· 09.06.2021 /streda/ o 17,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Rakytovce
· 09.06.2021 /streda/ o 17,30 hod. 7.kolo IV. liga S D. Kubín – Teplička n. Váhom
· 09.06.2021 /streda/ o 17,30 hod. 6.kolo IV. liga J Hriňová – Príbelce
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 11.kolo TIPOS III. liga Fiľakovo – Bánová
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 15.kolo TIPOS III. liga Krásno – Námestovo
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 9.kolo IV. liga S D. Kubín – Bobrov
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo IV. liga S Makov – Staškov
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo IV. liga S Tvrdošín – Stráňavy
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo IV. liga J Hriňová – Šalková
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo IV. liga J Badín – S. Ďarmoty
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo V. liga A Vysoká n. K. – Predmier
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 11.kolo V. liga B T. Štiavnička – Chlebnice
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 10.kolo V. liga C Hrochoť – H. Nemce
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 7.kolo V. liga C Jakub – B. Štiavnica
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 9.kolo V. liga C Lieskovec – Priechod
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 11.kolo V. liga D Hnúšťa – Jesenské
· 13.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 11.kolo V. liga D V. Krtíš – Olováry
· 20.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 12.kolo III. IV. V. liga
· 27.06.2021 /nedeľa/ o 17,30 hod. 13.kolo III. IV. V. liga
Neodohraté MFS a vyžrebované kolá jesennej časti 2020/2021 sa musia odohrať do 27.6.2021. Zmeny
termínu a UHČ žiadajte po vzájomnej dohode potvrdenej súperom cez ISSF – žiadosti a správy – konkrétne
stretnutie – najneskôr 10 dní pred UHČ. Posledné dve vyžrebované kolá sa musia odohrať v rovnakom UHČ.
Zmeny termínov a UHČ na 20.6 a 27.6. budeme schvaľovať len vo výnimočných prípadoch.
Informácie k novému súťažnému ročníku 2021/2022 súťaží dospelých:
1. Elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 1.6. –27.6.2021.
2. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške
je pre družstvá dospelých aj mládeže.
3. Aktuálny stav súťaží SsFZ (postupy/zostupy) sú zverejnené na stránke SsFZ – Priebežný stav súťaží.
4. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 01.08.2021.
Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník)
(mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)
1. KM informuje FK :
a) odohranie súťažných stretnutí dohrávky kôl jesennej časti súťaže sa v termíne 29. – 30.5. 2021 tak ako boli
naplánované a zverejnené v US č. 44 neuskutoční.
Dôvodov je nemožnosť garantovať rovnaké tréningové podmienky ( zlé poveternostné podmienky na minimálne
dvojtýždňovú tréningovú prípravu na reštart a rozdielna pandemická situácia v jednotlivých okresoch)
b) KM schválila nasledujúci postup pre súťaže mládeže riadené SsFZ v ročníku 2020/2021:
Reštart súťaží mládeže riadené našou komisiou (KM SsFZ) za podmienok, ktoré sú uvedené vo vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 14.5.2021 a
aktualizované Usmernením SFZ dňa 15.5.2021, považujeme za nevhodné – test hráčov , trénerov a ostatných
členov realizačného týmu v dobe tak ako to definuje príslušná vyhláška v § 5 a v COVID semafore pre šport.
V prípade, že v najbližších dňoch nedôjde k úprave uvedených dokumentov (pre nás posledný termín je koniec
20.týždňa, vzhľadom na prípravu klubov a súťaží) navrhujeme VV SsFZ, súťaže mládeže v ročníku 2020/2021
predčasne ukončiť.
Takýto postup ukončenia súťaží mládeže riadených SFZ bol schválený aj VV SFZ na zasadnutí 19.05.2021.
Komisia rozhodcov (predseda Martin Balko)
1. Ospravedlnenia R: Spišák – soboty, Budáč – do konca sezóny, Pavlák – do konca sezóny, Kelemen -
pracovné dni a soboty, Danko – do konca sezóny, Halfar – 18.6. – 20.6., Butora – do konca sezóny, Belán I. -
22.5. – 31.5., Krahulec – 28.5. – 11.6., Čuboň – 12.6., Tutura – do konca sezóny, Machyniak – do konca sezóny,
Janidžár – 28.5. – 1.6., Šašváry – 27.5. – 5.6., Širanec – 17.6. – 18.6., Markovič – pracovné dni a soboty, Riško -
do konca sezóny, Škvarek T. – do konca sezóny, Duraj – soboty, Rohoň – 29.5. – 1.6., 6.6. – 9.6., Medveď -
pracovné dni, Pavlendová – do konca sezóny, Kaštan – do konca sezóny, Jančo – 5.6. a 26.6 do 12:00, Koóš -
11.6. – 13.6., Hraško – 29.5., 5.6., Bátory – 29.5. – 30.5., Barobirak ml. – 27.5. – 30.5., Ištvánik – 29.5., 5.6.,
12.6., Oružinský – do konca sezóny, Valentýni – do konca sezóny, Šottnik – pracovné dni, Považan Mi. – do
konca sezóny, Botka – 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., Krajči – 29.5. – 30.5., Bulla – do 14.6., Považan Ma. – 15.5.
– 5.6., Koleno – do konca sezóny.
2. Ospravedlnenia DZ: Kanka – pracovné dni a soboty, Oslanec – 29.5. – 30.5., 19.6. – 20.6., Ploštica – 29.5.,
Meliš – PN,
3. Ukončená činnosť: Faber, Šimko, Dibdiak – KR úprimne ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť.
4. Zmena tel. čísla: Veky – 0918 663 732.
Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho
orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.
účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
2. Upozorňujeme FK Medzibrod a B. Štiavnica, že splatnosť MZF za obdobie 04 2021 bola k 18.5.2021.
3. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je dočasne
presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa,
ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo SsFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej
ceste 97 (areál SAD, od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).

Dohrávky súťaží mládeže sa neuskutočnia …

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník) (mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)

  1. KM informuje FK : – odohranie

  2. súťažných stretnutí dohrávky kôl j

  3. esennej časti súťaže sa v termíne 29.

  4. – 30.5. 2021 tak ako boli

  5. naplánované a zverejnené v US č. 44  

  6. n e u s k u t o č n í .