Dohrávky súťaží mládeže sa neuskutočnia …

Komisia mládeže (predseda Vladimír Remeselník) (mladezssfz@gmail.com, tel.: 0917 325 160)

  1. KM informuje FK : – odohranie

  2. súťažných stretnutí dohrávky kôl j

  3. esennej časti súťaže sa v termíne 29.

  4. – 30.5. 2021 tak ako boli

  5. naplánované a zverejnené v US č. 44  

  6. n e u s k u t o č n í .