Prvé začína mužstvo dospelých v 3.lige stred v nedeľu 27.marca 2022 …

P o z v á n k a    n a    š t a d i ó n    v    N o v e j    B a n i

v     n e d e ľ u     27.   marca    2022    o   1 5,00 hodine

 

3. l i g a     S T R E D    d o s p e l í

 

M F K   N o v á   B a ň a   –   TJ  Jednota  B á n o v á

 

…všetkým priaznivcom novobanského futbalu – p r í ď t e 

povzbudiť naše mužstvo v bojoch o majstrovské body !!!