U7 prípravka žiakov …

Činnosť U7 MFK Nová Baňa

Tréner : Igor Moško
Družstvo U7 vzniklo oficiálne od jesennej časti futbalového ročníka 2022 – 2023.
Predchádzajúce vedenie v nedávnej minulosti U 7 zrušilo a chlapcov zlúčilo len do družstva U9.
V júni 2022 sa zorganizoval výberový turnaj prvákov až piatakov na ZŠ v Novej Bani, ktorý priniesol do klubu MFK Nová Baňa 29 nových detí.
Vytvorilo sa tak družstvo U7 a ostatné kategórie sa doplnili o veľmi šikovných chlapcov a dievčatá..
V kategórii U7 sa do tréningovej činnosti zapojilo spolu 23 detí.
Práca s U7 je veľmi náročná hlavne pri takomto počte, preto bude mať tréner v U7 od nového ročníka aj vedúceho družstva ,čo určite pomôže v rýchlejšom raste chlapcov vo vývoji.
Po preradení 11 chlapcov z U7 do U9 a príchode troch nových chlapcov je od jesennej časti v družstve 15 detí .
V januári 2024 sa bude konať opäť výberový turnaj prváčikov až piatakov a to každoročne znamená príchod 10 – 20 nových detí.
Tréningová účasť U7 bola hlavne v telocvični v období október až marec skoro 80% čo je až neuveriteľné . Družstvo U7 má vytvorenú četovú skupinu pod názvom U7 a U9 MFK Nová Baňa, ktorá slúži na úzku spoluprácu s rodičmi a trénerom a funguje výborne. Našou snahou bude aj do budúcnosti vytvoriť chlapcom aj dievčatám dobré podmienky na ich rýchly rozvoj a rast v našom klube MFK Nová Baňa.Naša vďaka patrí rodičom za podporu a aj dovoz detí na tréningy a hlavne sa treba poďakovať mestu Nová Baňa, ktoré každoročnou dotáciou pomáha výrazne zlepšovať činnosť a vytvárať tak adekvátne podmienky v našom klube MFK Nová Baňa.
********************************************************************************