TOPlist

VV MFK Nová Baňa 2020 zmeny + zloženie mužstiev, kategórií a trénerov – aktuálne informácie.ročníka 2019/2020 …

Aktuálny vývoj počas nového ročníka 2020…

?…nový ročník jeseň 2020/21:  

Čo nového v tomto roku  v MFK Nová Baňa ?

………………………informácia o vývoji situácie, ako aj ku

prebiehajúcim zmenám.…………………………………………..

……………. vo futbalovom klube MFK Nová Baňa .

 

Časť prvá – január 2020 .

 a/        Zahájenie činnosti v novom roku 2020 znamenalo zvolanie zasadnutia VZ futbalového klubu dňa 15.januára 2020 generálnym mng klubu Ing.Dušanom Šipikalom do zasadačky štadióna NB,kde

oznámil prítomným členom klubu ku dňu 15.1.2020 –  ukončenie činnosti vo funkcii generálneho mng MFK Nová Baňa .

   Keďže bolo potrebné momentálne zabezpečiť štatutárnu účasť na rokovaní MsZ komisie športu v Novej Bani – odovzdal pozvánku a poveril účasťou pri rokovaní o pridelení dotácie na činnosť pre rok 2020 na účely financovania činnosti a nákladov mládeže vo futbalovom klube MFK Nová Baňa – prítomnému členovi klubu Marekovi Gulášovi , ktorý následne aj informoval prítomných o vývoji a situácii s kádrom mužstva dospelých , ktoré účinkuje spoločne s členmi futbalového klubu MFK Žarnovica …ktorého je trénerom . Zároveń v krátkej diskusii a zo strany mng mužstva dospelých p.Jozefa Forgáča bola daná informácia o ukončení činnosti vedúceho a lekára mužstva, ktorú vykonával p. Dobrík , čím zostanú otázky riešenia … zatiaľ na trénerovi mužstva p. Marekovi Gulášovi , kde z jeho strany naďalej prisľúbil pomoc zo strany jeho osoby .

b/   O zmene v zabezpečení potrieb prevádzky činností na štadióne informoval    p.Peter Korbeľ ,

doterajší hospodár futbalového štadióna a klubu MFK Nová Baňa , ktorému zo strany TS v Novej Bani  na ďalšie obdobie od 1.1.2020 ………. už nebola predĺžená dohoda o vykonávaní týchto prác od  zamestnávateľa Technických služieb Nová Baňa. Realizácia prác vyplýva z uzatvorenej nájomnej zmluvy o užívaní areálu štadióna v Novej Bani, medzi TS NB a MFK NB a z potrieb činností,  ako aj predpísaných podmienok a pravidiel pre realizáciu futbalovej činnosti klubu – pre jeho účinkovanie : v TIPOS 3.lige stred dospelých , ako aj  účastiach mužstiev v mládežníckych súťažiach riadiacich orgánov slovenského futbalu SsFZ v Banskej Bystrici a ObFZ v Žiari nad Hronom /U9, U11, U13, U15, U19, Tipos 3.liga dospelí /. 

Z uvedených dôvodov bola preto funkcia hospodára štadióna NB odovzdaná 31.12.2020 na požiadanie do pôsobnosti riaditeľa TS NB .

 

c/  Zmena vo vedení klubu k 7.2.2020  :

     Dňom 7. februára 2020 sa stáva novým štatutárom futbalového klubu MFK Nová Baňa ,

 ako generálny manažér klubu ,  pán    P e t e r    H u d e c ,

  kde sa vytvára nový 6-8 členný výkonný výbor MFK Nová Baňa *** oficiálne zloženie bude uverejnené dodatočne .

 

Časť druhá – rok 2020  –  doba pandémie koronavírusu v I.polroku 2020 súťaže jarnej časti zrušené , začína sa letnou prípravou na jesennú časž súť.roč. 2020/2021 :

- tréneri mužstiev, káder mužstva dospelých, letná príprava a PFZ ……

a/ Zostava trénerov pre jednotlivé vekové kategórie mužstiev k jesennej časti súťaží :

U  9  –  Marek Guláš  predprípravka žiakov

U 11 – Martin Lenárd  …    prípravka žiakov

U 13 –  Nikola Miloševič  mladší žiaci 

             vedúci mužstva Martin Zigo

U 15 –   Pavlo Horbov  starší žiaci

             vedúci mužstva  Ladislav Šanta 

U19 –    Martin Poliačik starší dorastenci  

               vedúci mužstva Ladislav Šanta 

Dospelí TIPOS 3.liga stred –  Marek Guláš    

vedúci mužstva Jozef Forgáč, lekár mužstva Jakub Bóna

 

b/ V kádri mužstva dospelých v roku 2020 dochádza ku zmenám :

 - V našom spoločnom klube so Žarnovicou odišli-ukončili činnosť : 

Hráči : „  Štefanka, Urgela, Blahút, Tatár, Majerčík, Blaho, Schevchuk, Karvaš“ . 

- Zimnú prípravu mužstvo dospelých zahájilo 27.1.2020 prvým tréningom na štadióne NB , následne zrušená jarná časť súťaží pre pandémiu koronavírusu a ukončená súťaž , ako taká …

 Informácie o tom , čo je nové a čo sa deje vo futbalovom klube MFK Nová Baňa ……………. včetne tvorby kádra dospelých na súťažný ročník 2020/2021 ……. podrobne nájdete   *** na tejto našej klubovej webovej stránke 

                          www. mfknovabana.sk

 v jednotlivých aktuálnych častiach …. klikni si, čo Ťa zaujíma ….

                                    spracoval a vyhotovil  –  peterkorbel

 poznámky :

*/ Kategória dorastencov – dvojička zrušená pre neexistujúci mladší dorast a zostúpenie do súťaže staršieho dorastu – U19 – IV.ligy skupiny JUH :

*/ Na základe dohody sa v kategórii dospelých vytvorilo ku jeseni 2020 mužstvo kategórie dospelých Nová Baňa, Žarnovica a Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa a vzniklo v Novej Bani pod marketingovým názvom MFK Nová Baňa – Žarnovica – spoločné mužstvo dospelých pre účinkovanie v TIPOS III.lige stred s realizovanou tréningovou  a zápasovou činnosťou na štadióne v Novej Bani .

*/ Manažment pre realizáciu zabezpečovania činnosti :

        – generálny manažér futbalového klubu :

                                Mgr. Peter Hudec 

tréner mužstva – Marek Guláš   tel. +421905847635

                   email : marekgulas@centrum .sk

manažéri mužstva –

za NB …Jozef Forgáč tel.0918543672

                email: jozef.forgac222@gmail.com

za Žarnovicu – Ratibor Kopčák tel.0903575262

                email : ratokopcak@gmail.com

                     Ku 30.novembru 2015 ukončil svoju činnosť predsedu futbalového klubu MFK Nová Baňa pán Radovan Gonda a odovzdal svoju funkciu k dispozícii a na riešenie Primátorovi mesta Nová Baňa a výkonnému výboru MFK Nová Baňa .

  *************************************************

Ročník 2018/2019 :

 

       Dňa 11.2.2016  sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov klubu , ktorého sa podľa nových stanov zúčastnilo 34 členov . Vybralo sa na členskom 715 EUR, z toho p.J.Barniak 500 EUR.

       Na základe rokovania valného zhromaždenia členov klubu MFK Nová Baňa , konaného dňa 11.februára 2016 , bol zvolený do  novej funkcie generálneho manažéra / bývalý názov : predseda klubu / MFK Nová Baňa pán Ing. Dušan Šipikal . Zároveň bol odvolaný starý a zvolený nový Výkonný výbor MFK Nová Baňa , kde zatiaľ nebola obsadená funkcia manažéra mládeže a detí , neskoršie menovaný pán Peter Hudec , ktorý skončil s hráčskou činnosťou v mužstve dospelých a začal sa venovať mládeži. Uź začiatkom januára bol doriešený manažment mužstva dospelých “A” ktoré bude pokračovať pod vedením pána Jozefa Forgáča  , ako aj bol uvedený do funkcie nového trénera mužstva “A” dospelých v TIPOS III.lige – pán Viliam Ilko z Prievidze , ktorý aj zároveň dňa 15.januára 2016 zahájil zimnú prípravu mužstva “A” dospelých na štadióne v Novej Bani…………. aktualizácia ku dňu 12.januára 2018 ……………………..

Nový výkonný výbor M F K Nová Baňa           —————————————————–  

platilo do 15.1.2020 – nové zloženie

bude uverejnené po získaní údajov

pre túto klubovú webstránku … !

Info – Údaje platné do 15.1.2020 :       

Generálny manažér :    Ing.Dušan Šipikal

Manažér pre mužstvo “A” dospelých:

      Jozef F o r g á č – tel. 0918543672

Organizačný – prevádzkový manažér  :

    Anton Mihálik  – tel. 0907656380

Sekretár futbalového klubu :

    Peter K o r b e ľ – tel. 0903811417

***********************************************

  

2/  M F K  Nová  Baňa – Mestský futbalový klub –                  

           –               štadión Dlhá lúka , Nová Baňa.

     Zmeny ku 1.7.2017 – nový súťažný ročník 2017/2018 ….

          Zostava mužstiev s trénermi v kategóriách mládeže – dospelých – jeseň 2017 /  jar 2018 .

Ž i a c k e    k a t e g ó r i e :

U6-10……Predprípravka: Ing. Dušan Šipikal – tréner

U 11 “A” a “B”…….Prípravka:  Braňo Pavol – tréneri

vedúca v mužstve prípravky p. Halabuková                                

U 13 …….Mladší žiaci  :  Pavol Budinský – tréner

U 15 …….Starší žiaci  : Pavol Budinský – tréner

 Začiatok tréningového procesu si upravia tréneri v mesačných plánoch , podľa začiatkov súťaží …

- Oblastné majstrovstvo ObFZ ZH prípraviek žiakov budu hrať dve mužstvá MFK NB – A+ B team , každý samostatne 

Dorastenecká kategória – jedno súťažné mužstvo :

Začiatok tréningového procesu od 13.1.2018,  časy si upravia tréneri v mesačných plánoch.

  • mužstvo dorastu U 19 – jeho vedenie : 

- tréner Ing. Martin Poliačik

- vedúci –  Slavomír Dobrík

- masér mužstva – Adam Dobrík

 

Mužstvo dospelých – 3-4.liga SsFZ – vedenie mužstva :

tréner mužstva – Ladislav Ehn

manažér mužstva – Jozef Forgáč

vedúci mužstva –  Slavomír Dobrík

nasfutbal.sk