TOPlist

Vítame Vás na oficiálnej stránke futbalového klubu !

logo 2

  Dňom 28.októbra 2018 skončila jeho posledným kolom – jesenná časť súťažného ročníku 2018/2019 .

Ako sme hrali MFZ v jednotlivých kategóriách – – pozri si výsledky a umiestnenia u príslušného družstva – v šiestich vekových kategóriách :   U19, U15, U 13, U 11, U9, mužstvo dospelých

 

Ž i v o t n é  z a m y s l e n i e …

… 13.11.2018 =  70 rokov života = 45 rokov z toho s futbalom ,

70 rokov futbalového života moja fotka

 

Ale asi moje najkrajšie životné obdobie je desaťročie ….

 obdobia rokov 1990-2000 – 10 rokov prosperity športu a futbalu zvlášť – v našom meste Nová Baňa. 

 

       Nežná revolúcia v Československu priniesla aj pre šport v našom meste nové podmienky a možnosti jeho realizácie . V našich podmienkach to v rámci histórie 100.ročnice futbalu v Novej Bani  p r e d s t a v u j e    vznik                                              

                             IZOMATŠPORTu  a.s. Nová Baňa .

  Nakoľko mnohí nemajú o tom základnú predstavu , ani informácie, predstavujem Vám , čo a kto bol vlastne IZOMATŠPORT a. s. Nová Baňa  –  ktorý vznikol pred 28 rokmi oficiálne dňa 20.9.1990 – vo forme prvej športovej akciovej spoločnosti Československa – práve v Novej Bani .

    Jeho vznik predchádzala vízia možnosti , v rámci vzniku nových podmienok doby trhovej ekonomiky, ako by sa dala riešiť situácia vo finančnom zabezpečovaní športu a futbalu zvlášť v našom meste a regióne .Zakladajúci členovia budúceho prvého predstavenstva a.s. po zvážení možností a spôsobu realizácie dospeli k názoru , že najvhodnejšia forma / už vtedy / – bude akciová spoločnosť – a preto v zložení budúceho predstavenstva – Peter Korbeľ – predseda , JUDr.Miroslav Levický – prokurista a člen, Ing.Stanislav Katina – podpredseda a Ing.Dušan Šipikal – člen dňa 20.septembra roku 1990 zaregistrovali v obchodnom registri SR akciovú spoločnosť .

       Bola založená na základe prerokovania a zmluvného dohodnutia sponzorskej spolupráce s firmou IZOMAT Nová Baňa a jej riaditeľom Ing.Pavlom Petrechom . Boli dohodnuté konkrétne podmienky v rámci produkčných činností spoločnosti – obchodnej činnosti a prevzatia predajne izolačných materiálov IZOMATu , prevzatie formy dodávateľského zabezpečovania zámočníckych, údržbárskych prác a prevzatia celého strediska stavebnej údržby podniku .Boli vytvorené štyri divízie činností, vedené výkonnými riaditeľmi divízií – – – divízia remeselných činností – Jozefom Barniakom a jeho zástupcov pre jednotlivé činnosti Gabrielom Kékešim a  Ing.Milošom Vránom .Zároveň bola vytvorená obchodná divízia pod vedením Petra Korbeľa a Ing.Miroslava Hatalu , ktorá realizovala obchodnú činnosť predajne izolačných materiálov , ako aj dodávky izolačných materiálov v rámci Československa, ako aj v spolupráci s firmou TYREX v Bratislave obchod napr. s rakúskou firmou  HERAKITH , nedávnym majiteľom IZOMATu . Vzhľadom ku potrebám ekonomických činností prichádza zo Sandriku Dolné Hámre do predstavenstva nový ekonóm spoločnosti Jaroslav Detvan , ktorý riadi ekonomickú divíziu . Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Peter Korbeľ , riadi celkovú činnosť spoločnosti a činnosti a zabezpečenie  športovej divízie . Nakoľko sa jednalo o úzku spoluprácu s podnikom IZOMAT Nová Baňa , do dozornej rady spoločnosti bol delegovaný ich zástupca – ekonomický riaditeľ Ing.Juraj Kriško a jej členmi boli Ing.Miroslav Hatala, Ing.Ivan Šurka, Ivan Korbeľ, Karol Dodok .

       Zároveň po zvážení organizácie a potrieb športových činností v regióne, zlúčila spoločnosť , ako svoju dcérsku spoločnosť futbalový klub Nová Baňa a futbalový klub Brehy do spoločného klubu s názvom Športklub IZOMAT Nová Baňa – Brehy , včítane zmluvného prevzatia starostlivosti, prevádzky oboch areálov štadiónov Nová Baňa a Brehy, ako aj  ich kompletného financovania . Vytvorila dopravné podmienky pre potreby zabezpečovania každej športovej, ale aj kultúrnospoločenskej činnosti v rámci mesta , formou bezplatnej prepravy vlastnými autobusmi, ktoré zakúpila spoločnosť v počte 4 ks/3 ŠL a 1 KAROSA /.

      Počas trvania svojej desaťročnej pôsobnosti v športe v meste Nová Baňa a jeho regióne takto zabezpečila a.s. IZOMATŠPORT  Nová Baňa svojou produkciou finančné prostriedky na futbal a ostatné športy – hokej, stolný tenis, TJ Slovan , maratóncov  / p.Holý sa zúčastnil napr. maratónu v New Yorku / , školské športové aktivity,  ako aj pre jednotlivé potreby ostatných spoločenských organizácií mesta a regiónu . Spoločnosť vstúpila do spolupráce svojou účasťou , ako druhého najväčšieho akcionára , do futbalového klubu Slovan Levice , ktorý priniesol do futbalu v Novej Bani nové formy realizácie činnosti – profesionálnych futbalistov , ktorí podľa potreby účinkovali v Novej Bani /Flašík, Škorupa, Toman, Čerba, Mäsiar, Gajdoš/, ale aj nehrajúcich i hrajúcich trénerov – prof. Maxiána zo Žiari nad Hronom , Jána Kubicu z Tlmáč, aj výborného brankára Mareka Konečného zo Zlatých Moraviec, kapitána a výborného stopéra 2.ligových Vrábľov Milana Račeka a vynikajúceho útočníka a strelca – reprezentanta Československa  a Slovenska , dlhoročného hráča DUKLY Banská Bystrica – Milana Nemca .

        Futbalovú činnosť v rámci futbalového klubu zabezpečovali v tomto období výkonní riaditelia – predsedovia klubu – Ing.Ladislav Šanta a František Bakoš , ako aj celá rada dobrovoľných i platených funkcionárov .  O športový areál v Novej Bani sa starali po stránke hospodárov členovia rodiny Polcerovej – otec, mama a syn , ako aj o areál štadióna na Brehoch – hospodár Marián Predmeský . Bola zrealizovaná stála dodávateľská starostlivosť o údržbu trávnatej plochy ihrísk v Novej Bani.V rámci rekonštrukcie, údržby a obnovy bola zrealizovaná prestavba škvarového tréningového ihriska v Novej Bani na trávnaté, s oplotením, osvetlením ako aj odvodnením plochy drenážami a rozvodom a polievaním hracej plochy . Zrealizovaná bola prístavba sociálnej budovy pre šatne, ako aj  prestavba a spojenie vonkajších kabín s dobudovaním sprchární ku kabínam. Na Brehoch bolo vybudované kompletné zábradlie okolo hracích plôch, vybudované polievanie z Hrona, dobudovaný prístrešok sociálnej budovy . Pre starostlivosť o trávnaté plochy boli zakúpené 2 ks – toho času najmodernejšie vretenové kosačky Slovšport na kosenie trávnikov , ktoré boli ešte prerobené a prispôsobené na záťaž použitím Trabantových dvojtaktných motorov.

        Celé obdobie pôsobnosti a.s. IZOMATŠPORT v Novej Bani sa vyznačuje tým, že vzniká dovtedy  neznáma skutočnosť , „že celá športová činnosť sa zaoberala výlučne starostlivosťou o výkon športu a „futbalu zvlášť“ a nepoznala dnešný, ale aj predošlý problém z minulosti – „Ako naplniť  príjmovú časť ročných potrieb rozpočtu športu finančne…?!……“.

        Záverom si môžem len zapriať : „ Bodaj by bolo viacej takýchto období“ .

       Pre ilustráciu premietnuté názorne do finančných čísiel dnešnej EURO doby

-IZOMATŠPORT a. s. –  usporil náklady – príspevky mesta na údržbu a prevádzku športového areálu v meste Nová Baňa – ročne vo výške 15000 EUR , čo predstavuje za 10 rokov pôsobnosti sumu 150000 EUR , v slovenských korunách 4,5 milióna SKK

- IZOMATŠPORT a.s. – vytvoril pre dotáciu športových činností a futbalu v meste Nová Baňa každý mesiac minimálne 10000 EUR , ročne 120000 EUR , čo predstavuje za 10 rokov pôsobnosti spoločnosti sumu 1,2 milióna EUR, v slovenských korunách 36 miliónov SKK.

Autor : Peter Korbeľ sr.

 

 

 

 

      Dovidenia v marci 2019 , kedy budú majstrovské futbalové súťaže pokračovať – ich jarnou časťou . 

 

 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o tejto stránke?

View Results

Loading ... Loading ...

radio

nasfutbal.sk

antirasizm