Memorandum 2002, niečo z histórie, články ako aj výsledky priebežné….

Nová Baňa – november 2018 -

                  “Rekordný futbalový rok ” 

      Konštatujem , že v 106 ročnej histórii futbalu v Novej Bani – dosiahnutý “rekord 2018 ” v účinkovaní v MFZ a súťaži 3.ligy dospelých , kde sme v celej jarnej časti vyhrali iba jedno stretnutie , získali za celú jar iba 3 body a tým aj skončili v účinkovaní v 3.lige dospelých a vypadli sme späť do 4.ligy skupiny juh , kde sme tento “rekord” ešte prekonali , keď sme v jesennej časti súťaže získali iba jedinú remízu v zápase doma so Šalkovou tým aj 1-diný bod a všetky ostávajúce MFZ sme prehrali . Zároveň v jesennej časti na poslednom mieste v tabuľke sa umiestnili aj U19 dorastenci, ako aj U15 starší žiaci . Len mužstvá mladších žiakov a obidvoch prípraviek žiakov sa v súťažiach neumiestnili na konci tabuliek . 

     

Nová Baňa – jún 2014                          MFK Nová Baňa

            V 102-hom roku existencie nášho futbalového klubu v Novej Bani zaznamenávame historický úspech futbalu mužstva dospelých , ktoré -

- od jesene 2014 bude účinkovať v tretej najvyššej súťaži Slovenska ,

čo doteraz ešte ani jedno obdobie v celých dejinách nášho novobanského futbalu nezaznamenalo .  

       B L A H O Ž E L Á M E  a prajeme veľa športových úspechov !

*********************************************************************

Pripomeňme si : “K oslavám 90.výročia futbalu a športu v Novej Bani”

bolo prijaté  a podpísané dvadsiatimi  patriotmi slobodného kráľovského mesta Nová Baňa – v tomto znení :

My, patrioti slobodného kráľovského mesta Nová Baňa, pri príležitosti stretnutia sa prípravného výboru na pôde 95-ročnej fabriky Izomat ,svojím podpisom potvrdzujeme, že počas svojho plodného života budeme:

1.  Trvale rozvíjať organizovaný futbal a šport najmä detí a mládeže

v kráľovskom meste, s ktorými začali naši predkovia v 1912 roku.

2. Ochraňovať ich pred úpadkom a zjednocovať športovcov a obyvateľov

kráľovského mesta pre lepší život nás Novobančanov.

3. Podporovať organizovanosť, súťaživosť a spoluprácu športových

klubov a obyvateľov pri slávnostných, ale aj všedných udalostiach,

oslavách športu, práci a dobíjaní nielen športovej slávy kráľovského

mesta , ale aj jeho hospodárskej prosperity.

4. Na pravidelných stretnutiach, minimálne dvakrát ročne, prezentovať

svoje dosiahnuté výsledky.

V Novej Bani, 21.januára 2002 Pečať a podpisy :

dvadsať podpisov v.r.

                                        Niečo z histórie

História organizovaného športu v Novej Bani sa začala písať v roku 1912, kedy z podnetu mládeže vznikol Novobanský telovýchovný spolok. Rozvoj športu v meste však narušila 1.svetová vojna. V období republiky sa klub premenoval na Hron Nová Baňa a bolo vybudované nové ihrisko bližšie k mestu.

Keďže po čase nastáva v klube stagnácia, 15.8.1929 je založený nový klub ŠK Nová Baňa. Klub finančne podporovali miestni obchodníci, remeselníci a podnikatelia. V roku 1931 sa klub prihlásil do futbalového zväzu stredoslovenskej župy.

Po skončení 2.svetovej vojny sa šport v Novej Bani začína znovu rozvíjať. V máji 1948 sa klub zlúčil s telovýchovnou organizáciou Sokol, ktorej členmi museli byť povinne všetci futbalisti a funkcionári klubov. Krátko na to bol klub premenovaný na Skláreň Nová Baňa. Zároveň pokračuje výstavba nového mestského futbalového ihriska. Dokončené však bolo až v roku 1971.

Prvý väčší úspech nastal v roku 1952, keď futbalisti Novej Bane postúpili do krajskej súťaže. O dva roky neskôr už v súťaži pôsobia dve družstvá dospelých. V rokoch 1955 až 1961 sa klubu veľmi nedarilo, do krajskej súťaže sa prebojovali opäť až v roku 1969. Novým impulzom pre rozvoj futbalu bol postup družstva mužov do 1.A triedy v roku 1988. Klub sa začal viac venovať výchove mladých talentov.

V roku 1990 na základe zmluvnej spolupráce s IZOMAT a.s. Nová Baňa bola vytvorená akciová spoločnosť IZOMATŠPORT a.s. Nová Baňa, ktorá prevzala kompletné financovanie, organizáciu, prevádzku a zabezpečenie športovej činnosti v Novej Bani, včetne prenájmu a prevádzkovania štadiónov Nová Baňa a Brehy v rámci všetkých potrebných činností. Spoločnosť nadviazala kontakty a vstúpila ako akcionár do futbalovej a.s. Slovan Levice, čím vznikla spolupráca vo futbale na druholigovej úrovni s Levicami, ako aj športovej bratskej spolupráci Korbeľovcov – Ivan generálny sekretár ASVŠ DUKLA Banská Bystrica a Peter – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ IZOMATŠPORT a.s. Nová Baňa. Kompletné zabezpečenie vytvorilo obdobie 10 rokov kvalitnej a finančne bezstarostnej práce a športových akcií vo futbale v Novej Bani, ktorú zabezpečovala v celom rozsahu športová ´akciovka´. Priaznivci futbalu mali možnosť na úrovni dospelých sledovať priateľské stretnutia s poprednými domácimi i zahraničnými klubmi, ako aj v mužstve a súťažných zápasoch vidieť mnoho kvalitných hráčov druholigového futbalu SR na úrovni levického profesionálneho mužstva, ale napr. aj odchovancov klubu – bývalého reprezentanta a hrajúceho trénera Milana Nemca.

Jednotlivé mužstvá klubu sa v majstrovských súťažiach umiestňovali na popredných miestach v tabuľkách súťaží. Toto obdobie sa vyznačovalo podporou a spoluprácou s IZOMAT a.s. Nová Baňa a bolo ukončené po svojich 10 rokoch existencie v roku 2000 nástupom zahraničného kapitálu do firmy IZOMAT a.s. a následným  ukončením zmluvnej športovej a produkčnej spolupráce. Týmto by sa dalo uzavrieť obdobie minulého storočia.


Peter Korbeľ

Obdobie rokov 1990-2000 –

10 rokov prosperity športu a futbalu zvlášť – v našom meste Nová Baňa. 

       Nežná revolúcia v Československu priniesla aj pre šport v našom meste nové podmienky a možnosti jeho realizácie . V našich podmienkach to v rámci histórie 100.ročnice futbalu v Novej Bani  p r e d s t a v u j e    vznik                                                                            IZOMATŠPORTu  a.s. Nová Baňa .

  Nakoľko mnohí nemajú o tom základnú predstavu , ani informácie, predstavujem Vám , čo a kto bol vlastne IZOMATŠPORT a. s. Nová Baňa  –  ktorý vznikol 20.9.1990 – vo forme prvej športovej akciovej spoločnosti Československa – práve v Novej Bani .

    Jeho vznik predchádzala vízia možnosti , v rámci vzniku nových podmienok doby trhovej ekonomiky, ako by sa dala riešiť situácia vo finančnom zabezpečovaní športu a futbalu zvlášť v našom meste a regióne .Zakladajúci členovia budúceho prvého predstavenstva a.s. po zvážení možností a spôsobu realizácie dospeli k názoru , že najvhodnejšia forma / už vtedy / – bude akciová spoločnosť – a preto v zložení budúceho predstavenstva – Peter Korbeľ – predseda , JUDr.Miroslav Levický – prokurista a člen, Ing.Stanislav Katina – podpredseda a Ing.Dušan Šipikal – člen dňa 20.septembra roku 1990 zaregistrovali v obchodnom registri SR akciovú spoločnosť .

       Bola založená na základe prerokovania a zmluvného dohodnutia sponzorskej spolupráce s firmou IZOMAT Nová Baňa a jej riaditeľom Ing.Pavlom Petrechom . Boli dohodnuté konkrétne podmienky v rámci produkčných činností spoločnosti – obchodnej činnosti a prevzatia predajne izolačných materiálov IZOMATu , prevzatie formy dodávateľského zabezpečovania zámočníckych, údržbárskych prác a prevzatia celého strediska stavebnej údržby podniku .Boli vytvorené štyri divízie činností, vedené výkonnými riaditeľmi divízií – – – divízia remeselných činností – Jozefom Barniakom a jeho zástupcov pre jednotlivé činnosti Gabrielom Kékešim a  Ing.Milošom Vránom .Zároveň bola vytvorená obchodná divízia pod vedením Petra Korbeľa a Ing.Miroslava Hatalu , ktorá realizovala obchodnú činnosť predajne izolačných materiálov , ako aj dodávky izolačných materiálov v rámci Československa, ako aj v spolupráci s firmou TYREX v Bratislave obchod napr. s rakúskou firmou  HERAKITH , nedávnym majiteľom IZOMATu . Vzhľadom ku potrebám ekonomických činností prichádza zo Sandriku Dolné Hámre do predstavenstva nový ekonóm spoločnosti Jaroslav Detvan , ktorý riadi ekonomickú divíziu . Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Peter Korbeľ , riadi celkovú činnosť spoločnosti a činnosti a zabezpečenie  športovej divízie . Nakoľko sa jednalo o úzku spoluprácu s podnikom IZOMAT Nová Baňa , do dozornej rady spoločnosti bol delegovaný ich zástupca – ekonomický riaditeľ Ing.Juraj Kriško a jej členmi boli Ing.Miroslav Hatala, Ing.Ivan Šurka, Ivan Korbeľ, Karol Dodok .

       Zároveň po zvážení organizácie a potrieb športových činností v regióne, zlúčila spoločnosť , ako svoju dcérsku spoločnosť futbalový klub Nová Baňa a futbalový klub Brehy do spoločného klubu s názvom Športklub IZOMAT Nová Baňa – Brehy , včítane zmluvného prevzatia starostlivosti, prevádzky oboch areálov štadiónov Nová Baňa a Brehy, ako aj  ich kompletného financovania . Vytvorila dopravné podmienky pre potreby zabezpečovania každej športovej, ale aj kultúrnospoločenskej činnosti v rámci mesta , formou bezplatnej prepravy vlastnými autobusmi, ktoré zakúpila spoločnosť v počte 4 ks/3 ŠL a 1 KAROSA /.

      Počas trvania svojej desaťročnej pôsobnosti v športe v meste Nová Baňa a jeho regióne takto zabezpečila a.s. IZOMATŠPORT  Nová Baňa svojou produkciou finančné prostriedky na futbal a ostatné športy – hokej, stolný tenis, TJ Slovan , maratóncov  / p.Holý sa zúčastnil napr. maratónu v New Yorku / , školské športové aktivity,  ako aj pre jednotlivé potreby ostatných spoločenských organizácií mesta a regiónu . Spoločnosť vstúpila do spolupráce svojou účasťou , ako druhého najväčšieho akcionára , do futbalového klubu Slovan Levice , ktorý priniesol do futbalu v Novej Bani nové formy realizácie činnosti – profesionálnych futbalistov , ktorí podľa potreby účinkovali v Novej Bani /Flašík, Škorupa, Toman, Čerba, Mäsiar, Gajdoš/, ale aj nehrajúcich i hrajúcich trénerov – prof. Maxiána zo Žiari nad Hronom , Jána Kubicu z Tlmáč, aj výborného brankára Mareka Konečného zo Zlatých Moraviec, kapitána a výborného stopéra 2.ligových Vrábľov Milana Račeka a vynikajúceho útočníka a strelca – reprezentanta Československa  a Slovenska , dlhoročného hráča DUKLY Banská Bystrica – Milana Nemca .

        Futbalovú činnosť v rámci futbalového klubu zabezpečovali v tomto období výkonní riaditelia – predsedovia klubu – Ing.Ladislav Šanta a František Bakoš , ako aj celá rada dobrovoľných i platených funkcionárov .  O športový areál v Novej Bani sa starali po stránke hospodárov členovia rodiny Polcerovej – otec, mama a syn , ako aj o areál štadióna na Brehoch – hospodár Marián Predmeský . Bola zrealizovaná stála dodávateľská starostlivosť o údržbu trávnatej plochy ihrísk v Novej Bani.V rámci rekonštrukcie, údržby a obnovy bola zrealizovaná prestavba škvarového tréningového ihriska v Novej Bani na trávnaté, s oplotením, osvetlením ako aj odvodnením plochy drenážami a rozvodom a polievaním hracej plochy . Zrealizovaná bola prístavba sociálnej budovy pre šatne, ako aj  prestavba a spojenie vonkajších kabín s dobudovaním sprchární ku kabínam. Na Brehoch bolo vybudované kompletné zábradlie okolo hracích plôch, vybudované polievanie z Hrona, dobudovaný prístrešok sociálnej budovy . Pre starostlivosť o trávnaté plochy boli zakúpené 2 ks – toho času najmodernejšie vretenové kosačky Slovšport na kosenie trávnikov , ktoré boli ešte prerobené a prispôsobené na záťaž použitím Trabantových dvojtaktných motorov.

        Celé obdobie pôsobnosti a.s. IZOMATŠPORT v Novej Bani sa vyznačuje tým, že vzniká dovtedy  neznáma skutočnosť , „že celá športová činnosť sa zaoberala výlučne starostlivosťou o výkon športu a „futbalu zvlášť“ a nepoznala dnešný, ale aj predošlý problém z minulosti – „Ako naplniť  príjmovú časť ročných potrieb rozpočtu športu finančne…?!……“.

        Záverom si môžem len zapriať : „ Bodaj by bolo viacej takýchto období“ .

       Pre ilustráciu premietnuté názorne do finančných čísiel dnešnej EURO doby

-IZOMATŠPORT a. s. –  usporil náklady – príspevky mesta na údržbu a prevádzku športového areálu v meste Nová Baňa – ročne vo výške 15000 EUR , čo predstavuje za 10 rokov pôsobnosti sumu 150000 EUR , v slovenských korunách 4,5 milióna SKK

- IZOMATŠPORT a.s. – vytvoril pre dotáciu športových činností a futbalu v meste Nová Baňa každý mesiac minimálne 10000 EUR , ročne 120000 EUR , čo predstavuje za 10 rokov pôsobnosti spoločnosti sumu 1,2 milióna EUR, v slovenských korunách 36 miliónov SKK.

Autor : Peter Korbeľ