ROK 2012 – rokom storočnice futbalu Novej Bane.

       V mesiaci jún 2012 sme dôstojne oslávili storočnicu vzniku futbalu v našom meste Nová Baňa . 

       Jej prípravu , zabezpečenie a dôstojný priebeh osláv bolo možné zrealizovať na vysokej úrovni , za čo patrí vďaka všetkým , čo na nej pracovali, finančne zabezpečili a práce a činnosť zrealizovali  :

- finančné zabezpečenie potrieb rekonštrukcie a opráv štadiona

   do jeho novej podoby / vonkajšej i vnútornej /

- realizáciu prác na rekonštrukcii a opravách štadiona

  do jeho novej podoby / vonkajšej i vnútornej /

- prípravu programu, jeho realizáciu a finančné zabezpečenie

  na dôstojnej úrovni takéhoto výročia

- organizáciu a vlastnú realizáciu priebehu osláv na štadione

   tak kultúrnu, zábavnú ako aj športovú časť

*********************************************************************      

        Toto všetko bolo možné zrealizovať iba na základe širokej

spolupráce a aktivitách :

       Mesta Nová Baňa ,  Technických služieb mesta Nová Baňa ,

                         širokej účasti podnikateľov nášho mesta ,

     aktivite samotného vedenia a členov futbalového klubu ,

ktorí v takejto spolupráci dokázali   vytvoriť dôstojné podmienky ,

 na kvalitnej úrovni – pre športovanie v areáli štadiona Nová Baňa ,

ako aj vlastného priebehu  osláv storočnice futbalu .

 *********************************************************************      

              V mene športu a futbalu v našom meste vyslovujeme

všetkým touto cestou  

v ď a k u    a    ú c t u  

               za  vykonanú prácu

                                                           ako aj  vynaložené prostriedky,

       slúžiace pre  rozvoj športu detí, mládeže i dospelých mesta .

 *********************************************************************      

 

                                          

 *********************************************************************      

                        F  U  T  B  A  L  O  V  É   –  P  E  R  L  I  Č  K  Y .

  S  E  D  E  M     p e r l i č i e k     z     histórie   futbalu  v   Novej Bani –

 – obdobia rokov 1990-2000 – IZOMATŠPORT a.s. Nová Baňa .

————————————————————————————– 

1/Viete, že :

- náš futbalový klub sa stal v novodobej histórii, v roku 1990 , prvým klubom  v Československu , ktorý bol vytvorený formou obchodnej – akciovej spoločnosti ?

 2/Viete, že :

- náš klub v rámci a.s. IZOMATŠPORT bol v tom istom období akcionárom a spoluvlastníkom druholigového futbalového klubu Slovan Levice ?

 3/Viete, že :

-náš klub v období rokov 1990-2000 bol prevádzkovateľom areálov štadiónov v Novej Bani   a Brehoch , športovej činnosti oboch futbalových klubov a ich kompletného finančného  zabezpečenia ?

 4/Viete, že :

- „meno KORBEĽ“ nepredstavovalo v tomto období vo futbale len futbal v Novej Bani ,   ale aj futbalovom klube DUKLA Banská Bystrica a SLÁVIA Praha / český rodák a majiteľ klubu , americký podnikateľ Boris Korbel / ?

 5/Viete,že :

- v tomto období s radosťou účinkovali v našom klube nielen profesionálni hráči  levického klubu, ako boli Flašík, Škorupa, Toman, Čerba, Mäsiar, Gajdoš / , ale aj vynikajúci hrajúci tréneri – Marek Konečný zo Zlatých Moraviec, Milan Raček z druholigových Vrábľov a česko-slovenský reprezentant a vynikajúci útočník Dukly Banská Bystrica – Milan N e m e c?

 6/Viete, že :

- IZOMATŠPORT a.s. prebraním do starostlivosti a prevádzky športového areálu Nová Baňa usporil Mestu Nová Baňa ročné výdaje 17000 EUR, čo za 10 rokov  existencie  akciovej spoločnosti predstavovalo 170.000 EUR ?

 7/Viete, že :

- IZOMATŠPORT a.s. prevzatím financovania športu v Meste Nová Baňa , futbal –   hokej – stolný tenis – maratónci – TJ Slovan-dotácie – školy – spoločenské organizácie –vytvoril a investoval do podpory činnosti a rozvoja športu v našom meste mesačne sumu 10-12000 EUR, ročne 100-120000 EUR a za 10 rokov jeho existencie finančné  prostriedky na šport v Novej Bani v sume 1,0-1,2 mil. EUR ?

 

Autor: Peter Korbeľ

*********************************************************************