TOPlist

Články

Skončila jesenná časť súťaží 2020 …

 J e s e n n á   č a s ť   s ú ť a ž e   SsFZ BB

ročníku 2020/2021  

Rýchla správa SsFZ  dňa 12.10.2020……………………

 Prerušujeme všetky súťaže do odvolania !

         Vzhľadom na ostatné protipandemické

 opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou

 platnosťou prerušujeme do odvolania všetky

 majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení

 SsFZ.

        Týka sa to aj odložených nariadených,

 dohodnutých … zápasov

                    od 13. 10. 2020 – vrátane,

 odkedy platí zákaz zhromažďovania sa, viac

 ako 6 osôb.

 Vedenie SsFZ v BB

12.10.2020 o 17,42 hod. 

 

USMERNENIE SFZ USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.05.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
USMERNENIE SFZ
k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č.
OLP/4803/2020 zo dňa 19.05.2020 vo veci prevádzky vonkajších
športovísk
vydané dňa 20.05.2020
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
2
Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk nasledovné usmernenie:
Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci
prevádzky vonkajších športovísk transformované na tréning futbalistov
Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového
odborníka:
- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem
nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, – umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za
podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej
aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a
podobné zariadenia, výnimkou je použitie WC
- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
- je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
- v prípade potvrdenia nákazy COVID-19 sa riadiť usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva
Dôležitá je najmä alergologická anamnéza, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti
alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať
na nákazu koronavírom.
Všetkým dotknutým osobám sa odporúča užívať (pokiaľ sa už tak nestalo) podporné prostriedky na
zlepšenie imunity (kombinácia betaglukánov, vitamínov, stopových prvkov a molekulárneho vodíka).
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa
19.5.2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, podľa § 48
ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatie súťažnej
športovej povahy.
Hneď ako ÚVZSR povolí hromadné podujatia šúťažnej športovej povahy a usmerní opatrenia a povinnosti
všetkých zúčastnených osôb pri ich organizácii, SFZ k tomu vydá usmernenie.
MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr v. r. manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

Jarná časť 2020 futbalových súťaží zrušená ….

                               S e z ó n a   z r u š e n á !

 26.03.2020  PO KONZULTÁCII S PREDSTAVITEĽMI SFZ, REGIÓNOV I S PREDSEDAMI ObFZ RUŠÍME VŠETKY SÚŤAŽE SsFZ ROČNÍKA 2019/2020

                 Stop jarnému amatérskemu futbalu!

         Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Stredoslovenského futbalového zväzu.  Na základe Vyhlásenia… predsedov regionálnych futbalových zväzov,ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami našich ObFZ – Výkonný výbor SsFZ formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

  1. Rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

  2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú.

  3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci roč.2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá.

       Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom,

                                  v záujme zdravia a života.

 

SsFZ v BB                                                                          MFK NB

Marec 2020 … začal zákaz vykonávania akejkoľvek športovej činnosti ….

                   O z n á m e n i e !

      Na základe nariadení a opatrení v boji s koronavírusom v SR sa aj v našom MFK NB 

         mesiacom marcom 2020  zastavuje

do odvolania akákoľvek športová činoosť !

     Týka sa tak súťaží, ako aj prípravného a tréningového obdobia v MFK Nová Baňa !  

       Vyzývame všetkých – dodržujte opatrenia – čím neohrozíte tak svoje zdravie a život , ako aj zdravie a životy druhých ! ! !

mfk nb pk 

Súkromné zamyslenie – meditácia ku futbalu …

    Úvodom chcem vychádzať z toho čo povedal po zápase  resp. ma veľmi zaujala definícia názoru trénera Jarábka – VioNu Zlaté Morvace , ku odohratému zápasu v Nitre , kde :

- obojstranne vysoko hodnotený futbal , kde bolo lepšie mužstvo, aj napriek vylúčeniu hráča , ale vyhrali domáci za pomoci ” arogantného zasrana rozhodcu zápasu ” …

- takže prečo som sa a na čo som sa zamyslel ja – v mojej osobe ku futbalu všeobecne , ako aj priamo súvislosti ku zápasu nášho mužstva dospelých , hranému v Čadci .

    Ako som ku tomuto všetkému prišiel ?

- jednoduchá skutočnosť –

kde zároveň som aj hospodár štadióna i klubu

- a keď som zobral do ruky kôš s prinesenou výstrojou mužstva dospelých z Čadce a

- teda pri pohľade na stav dresov a trenírok našich hráčov – väčšina toho  mi pripomenula “staré dobré časy JRD ´ družstiev  ” –

     pretože vyzerali , že s našimi hráčmi zrejme domáci “orali na hrisku ” , resp. naši chlapci buď nevládzu chodiť po vlastných nohách, alebo hrali tam futbal  “poležiačky na zemi” , alebo boli viacej na zemi ako na nohách ?!……………….  

…čo tým chcem povedať ku futbalu všeobecne :

   ” Pokiaľ máte, alebo začnete hrať  dobrý futbal v mužstve – platia ” podľa dnešných “odborníkov – trénerov ” – u futbalistu-protihráča pokyny trénera , ktoré všeobecne sú definovateľné ako úlohy v defenzíve, čo znamená : ” v súboji protihráča nekompromisne dostupovať…? ” alebo ” každý súboj s protihráčom nekompromisne takzv. dohrať do konca…? ” pozn.- aj keď loptu netrafí !…………..  

          čo sa v mojej futbalovej minulosti j e d n o z n a č n e nazývalo – jednoducho : ” zobrať hráča aj so špinou ! ” t.j. zlikvidovať surovou hrou ….

      A teda tým chcem definovať / aj keď som tam nebol / čím asi mohol vyrukovať súper v Čadci na naše mužstvo , / ktoré si dovolilo po dlhom čase strieľať nejaké góly, dobre hrať a vyhrávať …/  a  teda…

        PODĽA TOHO AJ AKO VYZERALI DRESY, TRENKY   po zápase mužstva, ktoré mi doniesli naše mužstvo na štadión v Novej Bani ?!  

      Neviem či je to absolútne dokonale povedané v tomto mojom zamyslení-meditácii , ale už prvý zápas vo Fiľakove sa niesol v tomto smere “vývoja nášho futbalu na stredoslovenských ihriskách” ,

       alebo ako to vyzeralo v Nitre po stránke “zasranov” , ktorý to arogantne predvádzajú , alebo nechajú predvádzať podľa odbornej terminológie “niektorých odborníkov vo futbale …” .

    Takže   toľko   mojich meditácií a “definícii” ku dnešnému futbalu , ako sa hovorí modernému ………………

Peter Korbeľ  – účastník diania vo futbale …už 44 rokov 

 

      Záverom :  ” AJ TAK SA TEŠÍM a POZÝVAM Vás na MFZ ďalšiu nedeľu doma s druholigistom resp. aj bývalým prvoligistom z Rimavskej Soboty . 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o tejto stránke?

View Results

Loading ... Loading ...

radio

nasfutbal.sk

antirasizm