TOPlist

VV MFK Nová Baňa aktuálne informácie od 17.6.2022 – ….

Oficiálna informácia k novému súťažnému ročníku 2022/2023

mužstva dospelých MFK Nová Baňa .

1/ Východzí stav / pri nástupe nového vedenia klubu k cca 25.11.2021 / : 
* skúsime popísať presne funkčnosť klubu v kategórii dospelí …

a/ mužstvo dospelých  MFK Nová Baňa , ako také neexistuje ,

zhruba od  15.7.2019,kedy po vypadnutí zo 4.ligy došlo k dohode

vtedajšieho štatutára Ing. Dušana Šipikala so štatutárom MFK 

Žarnovica pánom Michalom Danišom na zlúčenie oboch klubov,

s tým že pod marketingovým názvom MFK Nová Baňa – Žarnovica

bude účinkovať v III.lige stred ďalej ,  čo znamenalo , mužstvo

dospelých  MFK Nová Baňa   a d m i n i s t r a t í v n e prestalo   

podľa pravidiel   futbalu   existovať    a

                                   neprihlásilo sa do do žiadnej súťaže.

 V dohode bolo uvedené, že po jednom roku spoločného pôsobenia

prejdú všetky práva na MFK Nová Baňa a takto budeme pôsobiť

od súťažného ročníka 2020/2021.

Všetko však bolo zmarené tým, že prišla epidémia koronavírusu,

súťaž v ročníku 2019/2020 bola prerušená a tak isto ročník

2020/2021 bol odohratý len čiastočne a k dohodnutej zmene neprišlo.

 

Po nástupe nového vedenia pod vedením Mgr. Petra Hudeca

v roku 2020, riadiacim orgánom futbalových súťaží to nebolo 

umožnené, nakoľko dohoda v roku  2019 nebola v súlade s normami SFZ.

 

Z tohto dôvodu bolo výkonným výborom MFK Nová Baňa prijaté

rozhodnutie, že od súťažného ročníka 2022/2023 už bude hrať

pod názvom, ktorý klub so 110. ročnou históriou má a reprezentuje

 tj. Mesto Nová Baňa a nie Žarnovica, tak ako tomu bolo 3. roky .

     

Mužstvo dospelých sme prihlásili do 6.ligy SsFZ, kde sme

automaticky dostali odpoveď, že na takúto súťaž nemáme nárok,

nakoľko podľa pravidiel futbalu musí začínať s činnosťou

od najnižšej súťaže a teda od 8.ligy ObFZ ZH dospelých .

A tak aj v 7. lige ObFZ, kde sme dali prihlášku po obsadení

14 mužstiev sme boli vyradený a museli sme dať prihlášku

do poslednej súťaže…

Nepomohlo nám ani to, že máme v mládežníckych

kategóriách cca 130 detí, futbalový štadión a hlavne

vlastnú už 110. ročnú históriu.

Je to poučenie nielen pre nás, ale aj pre ostatné kluby,

čo znamená zlúčenie a s niekým iným a odhlásenie

svojho mužstva z akejkoľvek súťaže. Opätovné pôsobenie

začína v najnižšej súťaži a cesta naspäť je veľmi náročná.

 

Nemá význam plakať nad rozliatym mliekom, lebo už sa to

nedá vrátiť späť a nepomôže ani mudrovanie, čo sa malo

urobiť a ako sa to malo robiť.

Pomôže len to, že pôjdeme svojou vlastnou cestou a čo

najskôr sa dostať naspäť do krajských súťaží, čo si treba

uvedomiť bude ťažké, ale musíme veriť, že sa nám to podarí.

Postupne prebudovať mužstvo dospelých tak, aby v ňom

pôsobili naši odchovanci, ktorí majú záujem a hlavne

zabudovať v mužstve dospelých dorastencov,

ktorí každoročne vychádzajú z tejto kategórie.

 

V tomto čase sa tvorí káder mužstva dospelých tak,

 aby sme od prvého zápasu išli   za    p o s t u p o m.

 

V krátkom čase Vás budeme informovať o situácii 

v mužstve dospelých, ktoré začalo prípravu 13. júla a


v nedeľu 17.7. odohrá prvý priateľský zápas letnej prípravy

s FK Hronský Beňadik o 15.00 na svojom štadióne MFK NB.

IngMB štatutár klubu

 

 

nasfutbal.sk