TOPlist

VV MFK Nová Baňa 2020 zmeny + zloženie mužstiev, kategórií a trénerov – aktuálne informácie.ročníka 2019/2020 …

Aktuálny vývoj počas nového ročníka 2019/20…

I. ….v jarnej časti roku 2020 :  

Čo nového v novom roku  v MFK Nová Baňa ?

………………………informácia o vývoji situácie, ako aj ku

prebiehajúcim zmenám.…………………………………………..

……………. vo futbalovom klube MFK Nová Baňa .

 

Časť prvá – január 2020 .

 a/        Zahájenie činnosti v novom roku 2020 znamenalo zvolanie zasadnutia VZ futbalového klubu dňa 15.januára 2020 generálnym mng klubu Ing.Dušanom Šipikalom do zasadačky štadióna NB,kde

oznámil prítomným členom klubu ku dňu 15.1.2020 –  ukončenie činnosti vo funkcii generálneho mng MFK Nová Baňa .

   Keďže bolo potrebné momentálne zabezpečiť štatutárnu účasť na rokovaní MsZ komisie športu v Novej Bani – odovzdal pozvánku a poveril účasťou pri rokovaní o pridelení dotácie na činnosť pre rok 2020 na účely financovania činnosti a nákladov mládeže vo futbalovom klube MFK Nová Baňa – prítomnému členovi klubu

  1. Marekovi Gulášovi , ktorý následne aj informoval prítomných o vývoji a situácii s kádrom mužstva dospelých , ktoré účinkuje spoločne s členmi futbalového klubu MFK Žarnovica …ktorého je trénerom . Zároveń v krátkej diskusii a zo strany mng mužstva dospelých p.Jozefa Forgáča bola daná informácia o ukončení činnosti vedúceho a lekára mužstva, ktorú vykonával p. Dobrík , čím zostanú otázky riešenia … zatiaľ na trénerovi mužstva p. Marekovi Gulášovi , kde z jeho strany naďalej prisľúbil pomoc zo strany jeho osoby .

b/   O zmene v zabezpečení potrieb prevádzky činností na štadióne informoval  p.Peter Korbeľ , doterajší hospodár futbalového štadióna a klubu MFK Nová Baňa , ktorému zo strany TS v Novej Bani  na ďalšie obdobie od 1.1.2020 ………. už nebola predĺžená dohoda o vykonávaní týchto prác zo strany zamestnávateľa Technických služieb Nová Baňa. Realizácia prác vyplýva z uzatvorenej nájomnej zmluvy o užívaní areálu štadióna v Novej Bani, medzi TS NB a MFK NB a z potrieb činností,  ako aj predpísaných podmienok a pravidiel pre realizáciu futbalovej činnosti klubu – pre jeho účinkovanie : v TIPOS 3.lige stred dospelých , ako aj  účastiach mužstiev v mládežníckych súťažiach riadiacich orgánov slovenského futbalu SsFZ v Banskej Bystrici a ObFZ v Žiari nad Hronom /U9, U11a, U11b, U13, U15, U19, Tipos 3.liga dospelí /.  Z uvedených dôvodov

bola preto funkcia hospodára štadióna NB odovzdaná 31.12.2020 na požiadanie do pôsobnosti riaditeľa TS NB .

 

c/  Zmena vo vedení klubu k 7.2.2020  :

 

     Dňom 7. februára 2020 sa stáva novým štatutárom futbalového klubu MFK Nová Baňa ,

 ako generálny manažér klubu ,  pán    P e t e r    H u d e c ,

  kde sa vytvára nový 6-8 členný výkonný výbor MFK Nová Baňa *** oficiálne zloženie bude uverejnené dodatočne .

 

Časť druhá – február 2020 –

- tréneri mužstiev, káder mužstva dospelých, zimná príprava a PFZ .

 

a/ Zostava trénerov pre jednotlivé vekové kategórie mužstiev:

 

U  9  –  Marek Guláš

U 11 – Nikola Miloševič „A“ prípravka    

U 11Martin Lenárd      „B“ prípravka

U 13 –  Nikola Miloševič  mladší žiaci

U 15 –  Martin Poliačik     starší žiaci

U17-19 –        -//-           dorastenci – príprava na jeseň 2020

Dospelí TIPOS 3.liga stred –  Marek Guláš    

 

b/ V kádri mužstva dospelých v roku 2020 dochádza ku zmenám :

 

- V našom spoločnom klube so Žarnovicou odišli-ukončili činnosť : 

Hráči : „  Štefanka, Urgela, Blahút, Tatár, Majerčík, Blaho, Schevchuk, Karvaš“ . 

- Zimnú prípravu mužstvo dospelých zahájilo 27.1.2020 prvým tréningom na štadióne NB ,

- Tréningový harmonogram mužstva je pondelok , streda a piatok , kedy využíva multifunkčné ihrisko pri ZŠ Nová Baňa a atletickú dráhu miništadiona ZŠ NB

- Prípravné futbalové zápasy PFZ – odohratý prvý PFZ na UT v Zlatých Morovciach s mužstvo Velké Ludince / 3.liga západ / s bezgólovým výsledkom  0:0 , kde nastúpila do prvého polčasu nasledovná zostava : – v bránke Benkom, – v obrane M. Lenárd ,

Ništko, Bill, Vozár , – v stredovej formácii B.Lenárd, Miloševič,

Lavrov. Tužinský, P.Pacalaj, – na hrote Čierťaský .

Do druhého polčasu nastúpili aj M.Pacalaj a Kováč .

 

Komentár trénera Mareka Guláša – hodnotenie mužstva v PFZ :   

 

Ako tréner hodnotím ako zápas, kde bolo viac pozitív, nakoľko sme

hrali v oklieštenej zostave a mužstvo sa snažíme postupne doplňovať

o nových hráčov. Zatiaľ máme dve nové posily – Miroslav Bill zo Zvolena  / stopér / a vracia sa Martin Lenárd z Kalnej / obranca , krajný stredový hráč / . O ďalších posilách budeme priebežne informovať .  Nasledujúci PFZ sa hrá v nedeľu 16.2.2020 v Nitre ,

na umelej tráve so súperom Šurany .

 

        Záverom ………..  pre  všetkých  priaznivcov futbalu …………..

…….PRIEBEŽNE budeme informovať v SPOLUPRÁCI s novým manažmentom mužstiev ….. BUDEME prinášať nové – aktuálne

Informácie o tom , čo je nové a čo sa deje vo futbalovom klube MFK Nová Baňa …………….

 

***A to na tejto našej klubovej webovej stránke 

                                          www. mfknovabana.sk

 

Spracoval a vyhotovil  –  peterkorbel

 

II. Časť jesenná 2019 .

        Na základe zaradenia do futbalových súťaží ročníka 2019/2020 vznikla nová zostava i úroveň v jednotlivých kategóriách futbalového klubu :

1/ Kategórie žiackych súťaží – zloženie :

- prípravka U9 detí – prvých základov futbalu

       tréner Marek Guláš tel. +421905847635 

- dvojička “A” a “B” – prípravky žiakov U11/10

- dvojička žiakov v III.lige sk. C – U15 a U13

   tréner Pavol Budinský tel. 0907809607

                email : budinskyp1@gmail.com

***počas trestu poverený zastupovaním

Ing. Martin Poliačik , uvolnený zrušením kat.U19/17  

  Trénerom MŽ U13 je poverený –

hráč mužstva dospelých – Nikola Miloševič 

2/ Kategória dorastencov – zrušená pre neexistujúci mladší dorast a odstúpenie zo súťaže aj staršieho dorastu – vypadávajúce do IV.ligy :

- dvojička novoutvorenej súťaže III.ligy SD 19/17

nebola vytvorená kategória mladšieho dorastu

SD U19 tréner – Ing. Martin Poliačik

presunutý ku U15 starším žiakom – tel. +421918808057

                email : martinpoliacik@centrum.sk 

3/ Kategória dospelých – nové zloženie účinkovania :

     Na základe uzatvorenej dohody sa v tejto kategórii spojili mužstvá kategórie dospelých Nová Baňa a Žarnovica a vzniklo spoločné mužstvo dospelých pre účinkovanie v III.lige stred  , s tréningovou i zápasovou činnosťou realizovanou na štadióne v Novej Bani .

Manažment pre realizáciu zabezpečovania činnosti :

generálny manažér futbalového klubu :

                                Ing. Dušan Šipikal tel. +421905319273

tréner mužstva – Marek Guláš   tel. +421905847635

                               email : marekgulas@centrum .sk

manažéri mužstva – za NB …Jozef Forgáč tel.0918543672

                               email: jozef.forgac222@gmail.com

                                za Žacu – Ratibor Kopčák tel.0903575262

                               email : ratokopcak@gmail.com

                                 – za NB –  Jozef Vozár tel………………..

vedúci mužstva  – Slavomír Dobrík tel.0908932291

                               email: dobrik.slavo@gmail.com

*************************************************

Ročník 2018/2019 :

       Ku 30.novembru 2015 ukončil svoju činnosť predsedu futbalového klubu MFK Nová Baňa pán Radovan Gonda a odovzdal svoju funkciu k dispozícii a na riešenie Primátorovi mesta Nová Baňa a výkonnému výboru MFK Nová Baňa .

       Dňa 11.2.2016  sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov klubu , ktorého sa podľa nových stanov zúčastnilo 34 členov . Vybralo sa na členskom 715 EUR, z toho p.J.Barniak 500 EUR.

       Na základe rokovania valného zhromaždenia členov klubu MFK Nová Baňa , konaného dňa 11.februára 2016 , bol zvolený do  novej funkcie generálneho manažéra / bývalý názov : predseda klubu / MFK Nová Baňa pán Ing. Dušan Šipikal . Zároveň bol odvolaný starý a zvolený nový Výkonný výbor MFK Nová Baňa , kde zatiaľ nebola obsadená funkcia manažéra mládeže a detí , neskoršie menovaný pán Peter Hudec , ktorý skončil s hráčskou činnosťou v mužstve dospelých a začal sa venovať mládeži. Uź začiatkom januára bol doriešený manažment mužstva dospelých “A” ktoré bude pokračovať pod vedením pána Jozefa Forgáča  , ako aj bol uvedený do funkcie nového trénera mužstva “A” dospelých v TIPOS III.lige – pán Viliam Ilko z Prievidze , ktorý aj zároveň dňa 15.januára 2016 zahájil zimnú prípravu mužstva “A” dospelých na štadióne v Novej Bani…………. aktualizácia ku dňu 12.januára 2018 ……………………..

Nový výkonný výbor M F K Nová Baňa           —————————————————–  

platilo do 15.1.2020 – nové zloženie

bude uverejnené po získaní údajov

pre túto klubovú webstránku … !

Info – Údaje platné do 15.1.2020 :       

Generálny manažér :    Ing.Dušan Šipikal

Manažér pre mužstvo “A” dospelých:

      Jozef F o r g á č – tel. 0918543672

Organizačný – prevádzkový manažér  :

    Anton Mihálik  – tel. 0907656380

Sekretár futbalového klubu :

    Peter K o r b e ľ – tel. 0903811417

***********************************************

  

2/  M F K  Nová  Baňa – Mestský futbalový klub –                  

           –               štadión Dlhá lúka , Nová Baňa.

     Zmeny ku 1.7.2017 – nový súťažný ročník 2017/2018 ….

          Zostava mužstiev s trénermi v kategóriách mládeže – dospelých – jeseň 2017 /  jar 2018 .

Ž i a c k e    k a t e g ó r i e :

U6-10……Predprípravka: Ing. Dušan Šipikal – tréner

U 11 “A” a “B”…….Prípravka:  Braňo Pavol – tréneri

vedúca v mužstve prípravky p. Halabuková                                

U 13 …….Mladší žiaci  :  Pavol Budinský – tréner

U 15 …….Starší žiaci  : Pavol Budinský – tréner

 Začiatok tréningového procesu si upravia tréneri v mesačných plánoch , podľa začiatkov súťaží …

- Oblastné majstrovstvo ObFZ ZH prípraviek žiakov budu hrať dve mužstvá MFK NB – A+ B team , každý samostatne 

Dorastenecká kategória – jedno súťažné mužstvo :

Začiatok tréningového procesu od 13.1.2018,  časy si upravia tréneri v mesačných plánoch.

  • mužstvo dorastu U 19 – jeho vedenie : 

- tréner Ing. Martin Poliačik

- vedúci –  Slavomír Dobrík

- masér mužstva – Adam Dobrík

 

Mužstvo dospelých – 3-4.liga SsFZ – vedenie mužstva :

tréner mužstva – Ladislav Ehn

manažér mužstva – Jozef Forgáč

vedúci mužstva –  Slavomír Dobrík

nasfutbal.sk