TOPlist

VV MFK Nová Baňa 2019/20 + zloženie mužstiev, kategórií a trénerov – aktuálne informácie.

Aktuálny vývoj do nového ročníka 2019/2020 :

        Na základe zaradenia do futbalových súťaží ročníka 2019/2020 vznikla nová zostava i úroveň v jednotlivých kategóriách futbalového klubu :

1/ Kategórie žiackych súťaží – zloženie :

- prípravka U9 detí – prvých základov futbalu

       tréner Marek Guláš tel. +421905847635 

- dvojička “A” a “B” – prípravky žiakov U11/10

- dvojička žiakov v III.lige sk. C – U15 a U13

   tréner Pavol Budinský tel. 0907809607

                email : budinskyp1@gmail.com

***počas trestu poverený zastupovaním

Ing. Martin Poliačik , uvolnený zrušením kat.U19/17  

  Trénerom MŽ U13 je poverený –

hráč mužstva dospelých – Nikola Miloševič 

2/ Kategória dorastencov – zrušená pre neexistujúci mladší dorast a odstúpenie zo súťaže aj staršieho dorastu – vypadávajúce do IV.ligy :

- dvojička novoutvorenej súťaže III.ligy SD 19/17

nebola vytvorená kategória mladšieho dorastu

SD U19 tréner – Ing. Martin Poliačik

presunutý ku U15 starším žiakom – tel. +421918808057

                email : martinpoliacik@centrum.sk 

3/ Kategória dospelých – nové zloženie účinkovania :

     Na základe uzatvorenej dohody sa v tejto kategórii spojili mužstvá kategórie dospelých Nová Baňa a Žarnovica a vzniklo spoločné mužstvo dospelých pre účinkovanie v III.lige stred  , s tréningovou i zápasovou činnosťou realizovanou na štadióne v Novej Bani .

Manažment pre realizáciu zabezpečovania činnosti :

generálny manažér futbalového klubu :

                                Ing. Dušan Šipikal tel. +421905319273

tréner mužstva – Marek Guláš   tel. +421905847635

                               email : marekgulas@centrum .sk

manažéri mužstva – za NB …Jozef Forgáč tel.0918543672

                               email: jozef.forgac222@gmail.com

                                za Žacu – Ratibor Kopčák tel.0903575262

                               email : ratokopcak@gmail.com

                                 – za NB –  Jozef Vozár tel………………..

vedúci mužstva  – Slavomír Dobrík tel.0908932291

                               email: dobrik.slavo@gmail.com

*************************************************

Ročník 2018/2019 :

       Ku 30.novembru 2015 ukončil svoju činnosť predsedu futbalového klubu MFK Nová Baňa pán Radovan Gonda a odovzdal svoju funkciu k dispozícii a na riešenie Primátorovi mesta Nová Baňa a výkonnému výboru MFK Nová Baňa .

       Dňa 11.2.2016  sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov klubu , ktorého sa podľa nových stanov zúčastnilo 34 členov . Vybralo sa na členskom 715 EUR, z toho p.J.Barniak 500 EUR.

       Na základe rokovania valného zhromaždenia členov klubu MFK Nová Baňa , konaného dňa 11.februára 2016 , bol zvolený do  novej funkcie generálneho manažéra / bývalý názov : predseda klubu / MFK Nová Baňa pán Ing. Dušan Šipikal . Zároveň bol odvolaný starý a zvolený nový Výkonný výbor MFK Nová Baňa , kde zatiaľ nebola obsadená funkcia manažéra mládeže a detí , neskoršie menovaný pán Peter Hudec , ktorý skončil s hráčskou činnosťou v mužstve dospelých a začal sa venovať mládeži. Uź začiatkom januára bol doriešený manažment mužstva dospelých “A” ktoré bude pokračovať pod vedením pána Jozefa Forgáča  , ako aj bol uvedený do funkcie nového trénera mužstva “A” dospelých v TIPOS III.lige – pán Viliam Ilko z Prievidze , ktorý aj zároveň dňa 15.januára 2016 zahájil zimnú prípravu mužstva “A” dospelých na štadióne v Novej Bani…………. aktualizácia ku dňu 12.januára 2018 ……………………..

Nový výkonný výbor M F K Nová Baňa           —————————————————–          

Generálny manažér :    Ing.Dušan Šipikal

Manažér pre mužstvo “A” dospelých:

      Jozef F o r g á č – tel. 0918543672

Organizačný – prevádzkový manažér  :

    Anton Mihálik  – tel. 0907656380

Sekretár futbalového klubu :

    Peter K o r b e ľ – tel. 0903811417

***********************************************

  

2/  M F K  Nová  Baňa – Mestský futbalový klub –                  

           –               štadión Dlhá lúka , Nová Baňa.

     Zmeny ku 1.7.2017 – nový súťažný ročník 2017/2018 ….

          Zostava mužstiev s trénermi v kategóriách mládeže – dospelých – jeseň 2017 /  jar 2018 .

Ž i a c k e    k a t e g ó r i e :

U6-10……Predprípravka: Ing. Dušan Šipikal – tréner

U 11 “A” a “B”…….Prípravka:  Braňo Pavol – tréneri

vedúca v mužstve prípravky p. Halabuková                                

U 13 …….Mladší žiaci  :  Pavol Budinský – tréner

U 15 …….Starší žiaci  : Pavol Budinský – tréner

 Začiatok tréningového procesu si upravia tréneri v mesačných plánoch , podľa začiatkov súťaží …

- Oblastné majstrovstvo ObFZ ZH prípraviek žiakov budu hrať dve mužstvá MFK NB – A+ B team , každý samostatne 

Dorastenecká kategória – jedno súťažné mužstvo :

Začiatok tréningového procesu od 13.1.2018,  časy si upravia tréneri v mesačných plánoch.

  • mužstvo dorastu U 19 – jeho vedenie : 

- tréner Ing. Martin Poliačik

- vedúci –  Slavomír Dobrík

- masér mužstva – Adam Dobrík

 

Mužstvo dospelých – 3-4.liga SsFZ – vedenie mužstva :

tréner mužstva – Ladislav Ehn

manažér mužstva – Jozef Forgáč

vedúci mužstva –  Slavomír Dobrík

nasfutbal.sk