TOPlist

Články

S e p t e m b e r 2015 …………………

 F u t b a l o v á    s p o m i e n k a ..na Borisa Korbela….

Slavia se loučila s Korbelem (†79). Milionář začal první éru megapřestupů

ISPORT.BLESK.CZ

        S mojim bratom Ivanom Korbelom sa lúčime s najstarším z futbalového rodu Korbel – Borisom –  ktorý “odišiel” a spomíname……………………..

Nedá sa mi preto nespomenúť si na to, že Boris bol druhým menovcom – Korbelom v Československu , ktorý vytvoril vo futbale obchodnú – akciovú spoločnosť – futbalový klub Slávia Praha .

Málokto totiž vie alebo registruje históriu československého futbalu , kde úplne prvou obchodnou-súkromnou akciovou spoločnosťou v Československu bolo v roku 1990 , vytvorenú na základe spolupráci s generálnym riaditeľom firmy IZOMAT a.s. Nová Baňa – Ing. Pavlom Petrechom – založením športového a futbalového klubu v Novej Bani vo forme -obchodnej-akciovej spoločnosti –   ” IZOMATŠPORT a. s. Nová Bańa ” – vytvorenej a založenej nadšencami pre šport a jeho rozvoj – Petrom Korbeľom a jeho športovými spoločníkmi – Ing.Stanislavom Katinom , JUDr.Miroslavom Levickým a Ing.Dušanom Šipikalom .

Akciová spoločnosť v úvodzovkách síce “skromnejšie” finančne zabezpečovala šport a telovýchovu v meste Nová Baňa / objemy sa rádove pohybovali “iba” niekoľko desiatok miliónov korún za desať rokov , ale bolo to kompletné finančné zabezpečenie tak prevádzky ako aj vlastnej športovej činnosti a širokej spolupráce / ,

a to – voči 300 milionom korún od Borisa Korbela , / a to za tri roky jeho pobytu v Prahe i Dukle BB / . Avšak existenčne ” vydržala a vytrvala ” celkove pôsobiť až desať rokov , až do jej zániku v roku 2000 .

Ale čo jej však už nikto nezoberie –  je prvenstvo v “založení formy obchodnej spoločnosti do futbalu v Československu” .

Aj preto teraz spomíname a vzdávame hold Borisovi Korbelovi – od slovenských Korbelov – česť jeho pamiatke  !

Pripomíname si týmto zároveň aj okrúhle výročie , keď v septembri tohto roku 2015 uplynulo –    už presne 25 rokov – od založenia “novobanskej futbalovej  akciovky”.

Príjemne sa mi na to vzpomína – na tieto krásne časy úseku môjho života vo futbale, kde žijem a stále “účinkujem” nepretržite už štyridsať rokov .

Autor ………………………………Peter Korbeľ

 

 

 

Opúšťajú nás … z najstarších funkcionárov v klube …

Dňa  30.6.2015 sa rozlúčime s našim

dlhoročným funkcionárom a pokladníkom klubu

 pánom  JAROSLAVOM HOLZEROM , ktorý po

ťažkej chorobe navždy opustil  naše rady

funkcionárov a priaznivcov futbalu v našom

meste Nová Baňa .  

Česť jeho nehynúcej pamiatke !

Dňa 14.augusta 2015 nás opustil náš dlhoročný hráč,funkcionár a podpredseda MFK Nová Baňa 

                      P a v o l     Č e l l á r 

                                                  Česť jeho pamiatke !

VV MFK Nová Baňa 

 

Blahoželanie ku 60 – tinám …………………

=======================================================

Blahoželáme ku životnému jubileu   nášmu dlhoročnému členovi klubu,

    futbalistovi – funkcionárovi – sponzorovi 

      Jozefovi    B a r n i a k o v i

so želaním veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 

do ďalšieho života medzi nami – priaznivcami -   športu a futbalu zvlášť !

=======================================================

Blahoželanie k 50-tinám …

       V nedeľu 26.októbra 2014 na futbalovom štadione v Novej Bani zablahoželali naši hráči mužstva dospelých okrem iného aj svojim víťazstvom nad súperom z Liptovského Hrádku svojmu trénerovi STANISLAVOVI BALÁŽOVI ku jeho jubileu – 50.tim narodeninám , ktoré spolu s ním po zápase aj všetci oslávili .

            Preto aj touto cestou si dovoľujeme v mene výkonného výboru MFK Nová Baňa , všetkých členov futbalového klubu ako aj jeho priaznivcov zablahoželať a popriať nášmu trénerovi mužstva dospelých do ďalšieho obdobia veľa zdravia , šťastia , ako aj ďalších športových úspechov v jeho práci pre náš futbalový klub MFK Nová Baňa .

               MFK NB PK október 2014

 

Futbal dneška.

             Elektronický futbalový život vo futbale a Nová Baňa .

       Máloktorí ľudia vedia resp. poznajú život vo futbalovom klube a slovenskom futbale  po stránke elektronického riadenia jeho činností, ktorý je zabezpečovaný už druhý rok centrálnym –„Infomačným systémom slovenského futbalu“ – ďalej zvaným len „ISSF“ .

Okrem klubovej právomoci vstupu , má  k a ž d ý možnosť ho použiť na www.futbal.net.sk a vlastný život MFK Nová Baňa predstavuje klubová webstránka :  www.mfknovabana.sk

       Mnohí však poznajú alebo aj zažívali pôvodné postupy vo futbale, ktoré bolo nutné osobne, prácne a časovo veľmi náročne zabezpečovať funkcionármi klubu, včítane osobného cestovania za vybavovaním náležitostí na futbalových zväzoch a partnerských kluboch. Uvádzam názorný príklad, kde funkcionár musel osobne s hráčom vystaviť predpísané tlačivo / prihláška k registrácii, hráča, prestupový lístok, zápisy zo stretnutí na písacích strojoch s kopírovacími papiermi atď. / , ktoré sa museli posielať doporučenou poštovou zásielkou alebo chodiť ich osobne vybavovať na potrebné miesta / futbalový zväz, kluby/. Potom nasledovali čakacie doby 15 dňové na sumarizáciu a rozhodovanie riadiaceho orgánu. Až následne po dlhom „očakávaní“ došlej pošty – bola agenda potrebná pre činnosť futbalu v klube zabezpečená . Nehovoriac o zápasoch súťaží, kde sa zápasy vypisovali na písacom stroji s „kopírákmi“, hráč po hráčovi, jeho číslo po čísle, za účasti minimálne troch funkcionárov, pretože domáci klub má povinnosť zabezpečovať vypisovanie tlačiva zápisov o stretnutí, podľa požiadavky hlavného rozhodcu a delegáta zápasu spolu s jednotlivými vedúcimi mužstiev – aktérmi zápasu.

       Tieto časy , ktoré sa datujú od vzniku futbalových klubov a futbalu sú však už dávno preč. Nastúpila nová moderná technika a elektronický systém  ISSF – centrálneho riadenia futbalu v Slovenskej republike , ktorým je komplexne zastrešený evidenčne-pracovne-matrične ISSF systémom futbalu , realizujúcim elektronicky potrebné úkony pre potreby vykonania činnosti v klube na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti .

       Z pohľadu vytvorenia, zavedenia a realizácie tohto ISSF systému riadenia celej činnosti futbalu sa patrí oceniť jeho realizátorov, kde Nová Baňa môže byť hrdá, pretože aj keď pracovné centrum je ako vždy v Bratislave na Slovenskom futbalovom zväze – jeho fyzický riadiaci a výkonný orgán–samozrejme v osobnom živote- býva len niekoľko metrov nad futbalovým štadiónom v Novej Bani , na ktorom  v rámci klubu MFK Nová Baňa zase sídlia jeho výkonná súčasť na tejto úrovni – kluboví manažéri ISSF MFK Nová Baňa .

 

      Futbalový život  v klube je týmto jasný, rýchly a operatívny – pretože doba elektroniky a internetu dovoľuje v klube úkony , ktoré kedysi trvali hodiny, dni cestovania a týždne čakania skrátiť vo všetkých oblastiach administratívnych činností    

                       d o s l o v n e        n a        m i n ú t y       a         s e k u n d y  .

      Ako názorný – laický príklad uvediem : „ Funkcionár si dohodne s materským klubom hráča , o ktorého má záujem napr. hosťovanie / telefonicky,mobilom a pod./ „ – kde účastníci konania – hráč, manažéri ISSF obidvoch klubov a matrikár riadiaceho zväzu si po telefonickej dohode sadnú ku počítaču-notebooku,tabletu, k d e k o ľ v e k sa nachádzajú a podľa poradia úkonov behom pár minút „odkliknú“ a zrealizujú transfer hráča z klubu do klubu .

      Nehovoriac o zápisoch zo stretnutia – kde v rámci ISSF je otázkou niekoľko minút alebo sekúnd vytvoriť zápis z MFZ , podľa vopred nastavenej elektronickej nominácie hráčov na MFZ .

      Takto náš futbal žije a realizuje svoju činnosť na úrovni 21.storočia – nového tisícročia.

 

   Peter Korbeľ               https://www.facebook.com/Futbalnet 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o tejto stránke?

View Results

Loading ... Loading ...

radio

nasfutbal.sk

antirasizm