Čo nového v našom klube od nového roku 2020…

Čo nového v novom roku  v MFK Nová Baňa ? ………………………

………………………….priebežná informácia o vývoji situácie, ako aj ku prebiehajúcim zmenám………………………………………………………….

……………. vo futbalovom klube MFK Nová Baňa .

 

Časť prvá – január 2020 .

 a/        Zahájenie činnosti v novom roku 2020 znamenalo zvolanie zasadnutia VZ futbalového klubu dňa 15.januára 2020 generálnym mng klubu Ing.Dušanom Šipikalom do zasadačky štadióna NB,kde

oznámil prítomným členom klubu ku dňu 15.1.2020 –  ukončenie činnosti vo funkcii generálneho mng MFK Nová Baňa .

   Keďže bolo potrebné momentálne zabezpečiť štatutárnu účasť na rokovaní MsZ komisie športu v Novej Bani – odovzdal pozvánku a poveril účasťou pri rokovaní o pridelení dotácie na činnosť pre rok 2020 na účely financovania činnosti a nákladov mládeže vo futbalovom klube MFK Nová Baňa – prítomnému členovi klubu

  1. Marekovi Gulášovi , ktorý následne aj informoval prítomných o vývoji a situácii s kádrom mužstva dospelých , ktoré účinkuje spoločne s členmi futbalového klubu MFK Žarnovica …ktorého je trénerom . Zároveń v krátkej diskusii a zo strany mng mužstva dospelých p.Jozefa Forgáča bola daná informácia o ukončení činnosti vedúceho a lekára mužstva, ktorú vykonával p. Dobrík , čím zostanú otázky riešenia … zatiaľ na trénerovi mužstva p. Marekovi Gulášovi , kde z jeho strany naďalej prisľúbil pomoc zo strany jeho osoby .

b/   O zmene v zabezpečení potrieb prevádzky činností na štadióne informoval  p.Peter Korbeľ , doterajší hospodár futbalového štadióna a klubu MFK Nová Baňa , ktorému zo strany TS v Novej Bani  na ďalšie obdobie od 1.1.2020 ………. už nebola predĺžená dohoda o vykonávaní týchto prác zo strany zamestnávateľa Technických služieb Nová Baňa. Realizácia prác vyplýva z uzatvorenej nájomnej zmluvy o užívaní areálu štadióna v Novej Bani, medzi TS NB a MFK NB a z potrieb činností,  ako aj predpísaných podmienok a pravidiel pre realizáciu futbalovej činnosti klubu – pre jeho účinkovanie : v TIPOS 3.lige stred dospelých , ako aj  účastiach mužstiev v mládežníckych súťažiach riadiacich orgánov slovenského futbalu SsFZ v Banskej Bystrici a ObFZ v Žiari nad Hronom /U9, U11a, U11b, U13, U15, U19, Tipos 3.liga dospelí /.  Z uvedených dôvodov

bola preto funkcia hospodára štadióna NB odovzdaná 31.12.2020 na požiadanie do pôsobnosti riaditeľa TS NB .

 

c/  Zmena vo vedení klubu k 7.2.2020  :

 

     Dňom 7. februára 2020 sa stáva novým štatutárom futbalového klubu MFK Nová Baňa ,

 ako generálny manažér klubu ,  pán    P e t e r    H u d e c ,

  kde sa vytvára nový 6-8 členný výkonný výbor MFK Nová Baňa *** oficiálne zloženie bude uverejnené dodatočne .

 

Časť druhá – február 2020 –

- tréneri mužstiev, káder mužstva dospelých, zimná príprava a PFZ .

 

a/ Zostava trénerov pre jednotlivé vekové kategórie mužstiev:

 

U  9  –  Marek Guláš

U 11 – Nikola Miloševič „A“ prípravka    

U 11Martin Lenárd      „B“ prípravka

U 13 –  Nikola Miloševič  mladší žiaci

U 15 –  Martin Poliačik     starší žiaci

U17-19 –        -//-           dorastenci – príprava na jeseň 2020

Dospelí TIPOS 3.liga stred –  Marek Guláš    

 

b/ V kádri mužstva dospelých v roku 2020 dochádza ku zmenám :

 

- V našom spoločnom klube so Žarnovicou odišli-ukončili činnosť : 

Hráči : „  Štefanka, Urgela, Blahút, Tatár, Majerčík, Blaho, Schevchuk, Karvaš“ . 

- Zimnú prípravu mužstvo dospelých zahájilo 27.1.2020 prvým tréningom na štadióne NB ,

- Tréningový harmonogram mužstva je pondelok , streda a piatok , kedy využíva multifunkčné ihrisko pri ZŠ Nová Baňa a atletickú dráhu miništadiona ZŠ NB

- Prípravné futbalové zápasy PFZ – odohratý prvý PFZ na UT v Zlatých Morovciach s mužstvo Velké Ludince / 3.liga západ / s bezgólovým výsledkom  0:0 , kde nastúpila do prvého polčasu nasledovná zostava : – v bránke Benko, – v obrane M. Lenárd ,

Ništko, Bill, Vozár , – v stredovej formácii B.Lenárd, Miloševič,

Lavrov. Tužinský, P.Pacalaj, – na hrote Čierťaský .

Do druhého polčasu nastúpili aj M.Pacalaj a Kováč .

 

Komentár trénera Mareka Guláša – hodnotenie mužstva v PFZ :   

 

Ako tréner hodnotím ako zápas, kde bolo viac pozitív, nakoľko sme

hrali v oklieštenej zostave a mužstvo sa snažíme postupne doplňovať

o nových hráčov. Zatiaľ máme dve nové posily – Miroslav Bill zo Zvolena  / stopér / a vracia sa Martin Lenárd z Kalnej / obranca , krajný stredový hráč / . O ďalších posilách budeme priebežne informovať .  Nasledujúci PFZ sa hrá v nedeľu 16.2.2020 v Nitre ,

na umelej tráve so súperom Šurany .

 

        Záverom ………..  pre  všetkých  priaznivcov futbalu …………..

…….PRIEBEŽNE budeme informovať v SPOLUPRÁCI s novým manažmentom mužstiev ….. BUDEME prinášať nové – aktuálne

Informácie o tom , čo je nové a čo sa deje vo futbalovom klube MFK Nová Baňa …………….

 

***A to na tejto našej klubovej webovej stránke 

                                          www. mfknovabana.sk

 

Spracoval a vyhotovil  –  peterkorbel